Wsparcie dla jednostek OSP

    21. września br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, nastąpiło podpisanie umów w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn.” Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”. 

Reklama

    Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników może wspierać działania realizowane w szczególności przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe, działające w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej dotyczące m.in. pomocy w likwidacji szkód zaistniałych w wyniku klęsk żywiołowych, ekologicznych i innych sytuacji kryzysowych.

    Umowy z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego zostały podpisane w obecności  posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie st. bryg. Bogusława Golenia oraz prezesa ZOSP RP w Łańcucie dh Adama Rejzera.

Oprac.: st. sekc. Maciej Janusz, KP PSP Łańcut

Zdjęcia: kpt. Dariusz Kaczor, KP PSP Łańcut

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz