Siedem ofert na wiadukt/tunel w Łańcucie

   Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie poinformował, że w dniu 4 listopada 2020 r. otwarto siedem ofert, które wpłynęły od firm zainteresowanych wykonaniem w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut”. Wszystkie firmy zadeklarowały wykonanie zadania w terminie do 31 marca 2023 r. oraz siedmioletni okres gwarancji i rękojmi. Szczegółowo oferty będą sprawdzane przez pracowników merytorycznych PZDW w Rzeszowie.

Reklama

    Poniżej prezentujemy ryczałtowe ceny brutto, które złożyły w swoich ofertach poszczególne firmy:
31 961 919,00 zł INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145M;
32 742 103,83 zł BUDIMEX S.A. 01-204 Warszawa, ul Siedmiogrodzka 7;
43 428 463,62 zł INTOP Warszawa sp. z o.o. 02-968 Warszawa, ul. Łukasza Drewny 70;
44 903 610,00 zł Primost Południe Sp. z o.o. 42-504 Będzin, ul. Odkrywkowa 91;
46 669 275,00 zł SARINŻ Sp. z o.o. 02-279 Warszawa, ul. Aksamitna 29;
56 191 303,96 zł Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie sp. z o.o. 43-430 Skoczów Górny Bór 31A;
80 729 205,00 zł Konsorcjum Swietelsky Rail Polska sp. z o.o. lider pełnomocnik konsorcjum 30-663 Kraków ul. Wielicka 250 partner Swietelsky AG ul. Edlbacherstraβe 10 A-4020 Linz Austria.
  Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na realizację, tego bardzo oczekiwanego przez mieszkańców powiatu łańcuckiego, zadania przeznaczył kwotę 31 806 463,44 zł, tak więc jest duże prawdopodobieństwo, że postępowanie przetargowe zakończy się podpisaniem umowy.

     Warto przypomnieć, że przed rokiem 11 października 2019 r. w Łańcucie przy „zakorkowanej” jak zwykle o tej porze, drodze wojewódzkiej nr 877 Łańcut-Leżajsk został podpisany list intencyjny w sprawie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania (tunel lub wiadukt nad torami). Z inicjatywy Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha porozumienie w sprawie przygotowania tej inwestycji do realizacji podpisywali Piotr Majerczak Członek Zarządu – Dyrektor ds. Utrzymania Infrastruktury reprezentujący PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarządcę narodowych sieci linii kolejowych i dwóch Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego: Marszałek Władysław Ortyl i Wicemarszałek Ewa Draus. W konferencji prasowej wzięli też udział Bogdan Rzońca Poseł do Parlamentu Europejskiego, który zapewnił że jako członek unijnej komisji ds. finansów będzie wspierał rozwój polskiej infrastruktury kolejowej, w tym tej w Łańcucie. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart zapewniała o swoim poparciu dla rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, tak bardzo potrzebnej w Łańcucie. Samorządowcy Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń i Burmistrz Łańcuta Rafał Kumek wyrażali duże zainteresowanie szybkim wdrożeniem do realizacji tego projektu, potrzebnego nie tylko dla mieszkańców Dzielnicy Łańcut – Podzwierzyniec, ale wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 Rada Powiatu Łańcuckiego 27 listopada 2019 r. zadeklarowała wsparcie tej inwestycji kwotą 500 000,00 zł.
  Reprezentując Skarb Państwa Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń doprowadził do uzyskania 25 maja 2020 r. decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na skreślenie z rejestru zabytków części dawnego ogrodu włoskiego (wpisanego do rejestru zabytków decyzją z 1 września 1948 r. oraz jako część zespołu zabytkowego w Łańcucie decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z 18 października 1969 r.), to jest działek zlokalizowanych na terenie obecnej Fabryki Wódek „Polmos-Łańcut” S.A. od strony ul. Kolejowej i ul. Grunwaldzkiej, po których będzie można poprowadzić tę inwestycję.

Jeśli wszystko przebiegnie bez przeszkód, to za dwa lata i pięć miesięcy będziemy w Łańcucie mieli bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 z Łańcuta do Leżajska z linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka.

ROBERT  KOCHMAN

Post Author: Adam Kunysz