Miejscowość i Parafia Kosina studia z historii

   W konkursie grantowym Podkarpackie FIO Lokalnie finansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 grupa nieformalna „Wspólnie dla Kosiny” pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Inicjatywa” w Kosinie realizuje projekt pod nazwą: Wzmocnienie integracji i świadomości lokalnej społeczności miejscowości Kosina poprzez wydanie i rozpowszechnienie publikacji pod nazwą „Miejscowość i Parafia Kosina studia z historii”.

Reklama

  Publikacja zawierać będzie zbiór artykułów opisujących różne aspekty z historii parafii i miejscowości Kosina oraz opowiadających o wybitnych postaciach z niej pochodzących.

 
  

Post Author: Adam Kunysz