Miliony z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Łańcuckiego

   W ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Łańcucki otrzymał 7 000 000 zł na przebudowę istniejącego budynku po byłych oddziałach Chirurgii, Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Szpitala Powiatowego w Łańcucie i utworzenia w nim opieki długoterminowej, Poradni Chorób Zakaźnych, w tym osób leczonych z  COVID-19 oraz centrum dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Reklama

   Realizacja inwestycji przyczyni się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju poprzez: rewitalizację i zagospodarowanie na potrzeby zdrowia i opieki długoterminowej osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, niewykorzystywanego budynku po byłej ordynacji Potockich o złym stanie technicznym, poprawę ochrony środowiska poprzez izolację termiczną fundamentów, podłóg i dachu, modernizację instalacji c.o., c.w.u., elektrycznej oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Z terenu powiatu łańcuckiego wsparcie w wysokości 6 000 000 zł trafiło do gmin:

  • Białobrzegi – 1 000 000 zł na budowę stacji uzdatniania wody
  • Czarna – 2 000 000 zł na uregulowanie gospodarki ściekowej gminy
  • Markowa – 1 000 000 zł na uzbrojenie w sieć wodociągową wsi Husów i Tarnawka
  • Rakszawa – 1 000 000 zł na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej
  • Żołynia – 1 000 000 na remont obiektów oświatowych

   W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych. Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do woj. podkarpackiego trafi w ramach Rządowego Funduszu w sumie 789 001 306,37 zł.

   Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

   Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in.  budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

   Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. 

   Wykaz pozytywnie rozpatrzonych wniosków z województwa podkarpackiego. 

Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz