Dotacja celowa z budżetu państwa  dla Centrum Medycznego w Łańcucie

 
 
3 grudnia br. została podpisana umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Łańcucie a Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart.

  Wojewoda w oparciu o postanowienia ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. u. Z 2020 r., poz. 1842) oraz decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zobowiązał się przekazać w grudniu 2020 r. na rzecz Samorządu dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania polegającego na rozbudowie lub modernizacji przyszpitalnej instalacji tlenowej wraz z niezbędnymi zakupami i robotami towarzyszącymi w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o.

Reklama

   Wysokość dotacji: 193 000,00 zł
   Całkowity koszt inwestycji: 211 178,07 zł.

 

Post Author: Adam Kunysz