Terytorialsi w walce z COVID-19

 Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeszowie im. płk Łukasza Cieplińskiego w ciągu ostatnich trzech kwartałów tego roku są zaangażowani w niesienie pomocy przy prowadzeniu wielu działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Reklama

Mieszkańcy powiatu łańcuckiego są wdzięczni żołnierzom WOT m.in.: za pomoc przy usuwaniu skutków czerwcowej powodzi, za wsparcie personelu medycznego Centrum Medycznego w Łańcucie przy wykonywaniu codziennych, dodatkowych obowiązków wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w związku z pandemią koronawirusa. Obowiązki te dotyczą mierzenia temperatury osobom wchodzącym do budynków poradni specjalistycznych i diagnostyki, zlecanie oraz pomoc w dezynfekcji rąk, a także zarządzanie ruchem pacjentów korzystających z usług medycznych.

Terytorialsi swoim sprzętem dostarczają do Starostwa Powiatowego w Łańcucie i innych urzędów znaczne ilości płynów dezynfekcyjnych, środków ochrony indywidualnej przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego w celu zapobiegania szerzeniu się choroby COVID-19. Samorządy prowadzą dalszą ich dystrybucję do powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych. Dzięki ofiarnej pomocy żołnierzy pracownicy samorządowi i ich klienci mogą czuć się bardziej bezpiecznie oraz nieprzerwanie świadczyć swoje usługi.

 Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeszowie im. płk Łukasza Cieplińskiego wszystkie przedsięwzięcia realizują w ramach operacji „Trwała odporność”, którą w trzeciej dekadzie czerwca ogłosiło Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, tuż po zakończeniu operacji „Odporna wiosna”.

Samorząd Powiatu Łańcuckiego wyraża wdzięczność i szacunek żołnierzom WOT za zaangażowanie i niesienie pomocy w walce z  Covid 19.

Tekst i zdjęcia ROBERT  KOCHMAN

 
 

Post Author: Adam Kunysz