Czy obronimy łańcuckie rosolisy?

   W imieniu mieszkańców Powiatu Łańcuckiego i Miasta Łańcuta wspieranych przez Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha wyrażamy zaniepokojenie doniesieniami o planowanym wygaszeniu produkcji w Fabryce Wódek „POLMOS ŁAŃCUT” S.A. w Łańcucie przez nowego właściciela Firmę United Beverages S.A. Starosta, Burmistrz i Poseł tej treści pismo, skierowali 14 grudnia 2020 r. do Williama CareyA Prezes Zarządu CEO United Beverages S.A.

   Napisali: „Wyrażamy niezadowolenie z takich planów i prosimy o ich zmianę, gdyż prowadzi to do zlikwidowania produkcji markowych alkoholi, cenionych nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Łańcucka fabryka ma ponad 250 lat tradycji, a powstałe za czasów właściciela Alfreda Wojciecha hr. Potockiego rossolisy (nazwa pochodzi z łaciny „ros solis”, czyli słoneczna rosa) należą do uznanych za najlepsze trunki a nawet lekarstwa. Historię fabryki i jej najlepsze tradycje przypomina jedyne w Polsce Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie, zlokalizowane na terenie zakładu.

Reklama

    Likwidacja produkcji prowadzi do zwolnień pracowników, którzy mają na utrzymaniu swoje rodziny. Planowane przez Zarząd United Beverages S.A. działania wpłynęłyby bardzo niekorzystnie na lokalną sytuację społeczno-ekonomiczną, co skłania nas do podjęcia tej interwencji.
  Podzielamy obawy pracowników Fabryki Wódek „POLMOS ŁAŃCUT” S.A., związkowców oraz naszych mieszkańców, dlatego prosimy o powtórne rozważenie podjętych decyzji. Prosimy nie niszczyć wielowiekowej tradycji, ale poprzez współpracę rozwinąć nowe kierunki rozwoju, które jako samorządowcy widzimy, mając na uwadze dalszy rozwój fabryki i dobro pracowników.”


 

Post Author: Adam Kunysz