Kolejne wsparcie dla Centrum Medycznego w Łańcucie

   Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 10 grudnia br., wydanej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020, dotyczącego przeniesienia wydatków w ramach części 85/18 – województwo podkarpackie do działu 851 Ochrona zdrowia, Powiat Łańcucki otrzymał kwotę w wysokości 1 255 750,00 zł dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. Jest to zatem najwyższa dotacja spośród pozostałych przyznanych ww. trybie dla innych podmiotów leczniczych na terenie naszego województwa.

   Z otrzymanej dotacji zostaną sfinansowane zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

Reklama

Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz