Rada Powiatu przyjęła uchwałę budżetową na rok 2021

   We wtorek 29 grudnia 2020 r. na sesji w trybie zdalnym Rada Powiatu Łańcuckiego przyjęła uchwałę budżetową na rok 2021. Po stronie planowanych dochodów budżet Powiatu Łańcuckiego wyniósł blisko 84,5 mln zł. Planowane wydatki to kwota ponad 92 mln zł. Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych i tzw. wolnych środków.

Reklama

W dalszej części realizując porządek obrad przyjęto takie uchwały jak:
– Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łańcuckiego;
– zmiany uchwały dotyczące zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2020;
– wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;
– ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.;
– zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Powiatu Łańcuckiego na rok 2021;
– zmiany budżetu powiatu na rok 2020.

   Na ostatniej sesji Rady Powiatu Łańcuckiego w mijającym roku, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił skrótowe sprawozdanie z roku 2020 z zrealizowanych działań inwestycyjnych uzupełnione o kontynuowane projekty z 2019 r. oraz niektóre planowane projekty do realizacji w 2021 r. Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus przedstawiła sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Tekst i zdjęcia:  ROBERT  KOCHMAN

Post Author: Adam Kunysz