Renowacja cmentarza żydowskiego

   Miasto Łańcut rozpoczęło realizację II etapu projektu pn.„Przywracając pamięć historii Żydów polskich- renowacja cmentarza żydowskiego przy ul. Traugutta w Łańcucie”.

   Projekt realizowany jest przy wsparciu grantowym udzielonym przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ma na celu kontynuację prac na cmentarzu powstałym w 1860 r., na którym w 1942 r. Niemcy rozstrzelali ok. 300 osób pochodzenia żydowskiego, w tym również mieszkańców Łańcuta. Obecnie na terenie cmentarza znajduje się pomnik ku czci ofiar Zagłady oraz pozostałości nagrobków.

Reklama

W ramach projektu, którego celem było upamiętnienie miejsc historii poległych Żydów polskich poprzez renowację i konserwację pomnika ku czci ofiar zagłady oraz odnowienie elementów  infrastruktury towarzyszącej, w lipcu  i sierpniu minionego roku wykonano prace konserwatorskie, remontowe oraz porządkowe polegające przede wszystkim na renowacji i konserwacji pomnika oraz tablicy, remoncie muru oporowego, odnowieniu ogrodzenia cmentarza czy uporządkowaniu zieleni.

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu  w kwocie  14 500 zł ze Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, przy wkładzie własnym Miasta – 26 500 zł.

 UM Łańcut
Fot. A. KUNYSZ

Post Author: Adam Kunysz