“Śladami twórczości Zbigniewa Trześniowskiego” – wystawa w MBP

   Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs na wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do twórczości Zbigniewa Trześniowskiego. Patronat Honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek. Na konkurs wpłynęło 68 prac uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Łańcuckiego.

Reklama

   Komisja Konkursowa w składzie: Barbara Porczyńska – artystka – malarka, Urszula Opałka – plastyk i instruktor z Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, Joanna Kluz – kierownik  Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum-Zamek w Łańcucie, Danuta Rycek – starszy kustosz pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. Prace były oceniane pod względem estetyki, pomysłowości i zgodności z tematyką konkursu oraz w kategoriach wiekowych I-III,  IV- VI, oraz VII-VIII uzasadnienie opisowe autora. Celem konkursu było upowszechnianie kultury regionu, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na związek z Małą Ojczyzną, oraz inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze lokalnej.

   Od poniedziałku, 11. bm. w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki w Publicznej można obejrzeć wystawę pokonkursowa nadesłanych prac. Wystawa czynna będzie do 28 lutego br. w godzinach otwarcia Biblioteki.

MBP

Post Author: Adam Kunysz