Kapliczka św. Sebastiana w Soninie i dwa obrazy z zabytkowego kościoła odnowione

   Całkowita wartość projektu wyniosła 107 149,29 zł, z czego 99 201 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Prace objęły remont i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa podkarpackiego oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków.

   Kapliczka św. Sebastiana, zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej Łańcut-Kańczuga, została wzniesiona w 1907 roku. Dzięki realizacji projektu teren wokół niej został oczyszczony, wykonano izolację fundamentów. Prace objęły także remont ścian kapliczki, roboty blacharskie, prace wewnątrz, remont schodów oraz drzwi wejściowych.

   Prace konserwatorskie dwóch obrazów będących w posiadaniu sonińskiej parafii tj. obrazu z wizerunkiem św. Agnieszki z przełomu XIX/XX w. oraz obrazu neobarokowego z końca XIX w. Chrzest Chrystusa, polegały m.in. na: wstępnym oczyszczeniu odwroci i lic z kurzu, przeprowadzeniu dezynfekcji, reperacji płóciennych podłoży, wklejeniu łat i krajek, rozprostowaniu wybrzuszeń i wgnieceń. Uzupełnione zostały również ubytki zaprawą kredowo-klejową, zaimpregnowane ramy, drewno. Ustabilizowano i wzmocniono konstrukcję ram, wykonano punktowanie scalające odsączonymi farbami olejnymi. W ramach projektu obrazy zostały także pokryte werniksem końcowym półmatowym oraz zamontowane w odrestaurowane ramy.

   Celem realizacji projektu była m.in. ochrona lokalnych wartości kulturowych. Odnowione obiekty sakralne są cenne dla lokalnej społeczności.

UG Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz