Ciekawa lektura na długie zimowe wieczory

   „Czy jest czyn szlachetniejszy, służba szczytniejsza, jak nieść pomoc drugiemu człowiekowi?” Te słowa należy odnieść do  działalności strażaków, którzy ochotniczo, jak i zawodowo  wypełniają swoją misję. Pomyślmy zatem, ile to razy strażacy, nie bacząc na grożące im niebezpieczeństwo, walczyli z żywiołami przyrody – ogniem i wodą, ratując ludzi i ich dobytek  oraz to, co najcenniejsze, czyli życie.

Reklama

   I to właśnie o nich – strażakach z powiatu łańcuckiego jest obszerna, ponad 250-stronicowa, bogato ilustrowana zdjęciami i kopiami dokumentów publikacja,  zatytułowana  „W służbie społeczeństwu i tradycji – Przez wieki na Ziemi Łańcuckiej”. Jej autorzy – Teresa Gałczyńska i Roman Poterek, wspierani przez Marka Balawejdra, Janusza Cierpisza i Czesława Drąga z  Zespołu Redakcyjnego,   mieli na uwadze przede wszystkim  zachowanie dla potomnych dorobku oraz zasług jednostek i wybitnych postaci ochrony przeciwpożarowej.

   Pomysł wydania książki pojawił się w 2017 roku w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą  odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także w 40. rocznicę  pierwszej pielgrzymki do Polski św. Jana Pawła II, który “zmienił bieg historii”. Głównymi inicjatorami  przedsięwzięcia byli: st. bryg. Roman Poterek – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łąńcucie (w latach 2009-2018) oraz Tadeusz Świątoniowski – długoletni prezes zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łańcucie.

   “Należąc do grona tych, którzy mają obowiązek, ale i zaszczyt służyć społeczeństwu, wyrażamy przekonanie, że ta publikacja będzie z jednej strony formą podziękowania za lata ofiarnej  i jakże potrzebnej naszemu regionowi służby w różnych okresach  dziejowych.” – napisali we wstępie inicjatorzy wydania tej niezwykle interesującej książki, która powinna trafić do młodzieży szkolnej, bibliotek i wielu innych instytucji będąc źródłem wiedzy o historii  i dniu dzisiejszym pożarnictwa na Ziemi Łańcuckiej.

   Publikację przygotowało do druku rzeszowskie Wydawnictwo EDYTORIAL.

(A.K.)

 

 

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz