Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łańcucie wdraża innowacje energetyczne

   – Udało nam się pozyskać dofinansowanie na ocieplenie trzech budynków, w standardach dla roku 2023. Zastosowaliśmy również fotowoltaikę, z której zasilane są wspólne części budynków, czyli oświetlenie wejść, piwnic i pomieszczeń korytarzowych – zaznacza Andrzej Micke, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie.

Reklama

   Jak podkreśla prezes Micke, duża część mieszkańców, to osoby w wieku poprodukcyjnym, dla których każda oszczędność jest ważna. W dwóch z zarządzanych przez spółdzielnię budynków zainstalowano innowacyjny system Egain. To szwedzka technologia, która korzystając z parametrów temperatury zewnętrznej w inteligentny sposób pozwala zoptymalizować zużycie energii cieplnej, a tym samym obniżyć koszty ogrzewania. System monitoruje prognozowane zmiany pogodowe i z wyprzedzeniem dostosowuje poziom grzania do zapowiadanych warunków atmosferycznych. To rozwiązanie, z którego w kilkunastu krajach Europy korzysta ponad 350 tysięcy mieszkań.

   – Oszczędność w budynkach wielorodzinnych, gdzie zastosowano ten system wyniosła w jednym sezonie 17 tys. zł, co stanowi obniżenie kosztów ogrzewania dla danego okresu o 14%. To dość obiecujący wynik. Skłaniam się więc, żeby w innych budynkach również go wprowadzać. Natomiast warunkiem koniecznym jest, aby te budynki były maksymalnie docieplone, by osiągnąć jak największą efektywność – dodaje Andrzej Micke.

   Spółdzielnia planuje również zainstalowanie turbin wiatrowych na 33 budynkach.

   – Byliśmy jednym z ponad 160 podmiotów, którym udało się uzyskać dofinansowanie do OZE, ale tylko my zdecydowaliśmy się na turbiny. Staramy się jak największą część działań finansować z dotacji, ale wiemy też, że zainwestowane środki własne przyniosą oszczędności w długofalowej perspektywie.

   Spółdzielnia w Łańcucie zarządza kilkudziesięcioma budynkami, zamieszkałymi przez niemal 1/4 mieszkańców miasta.

Gospodarka Podkarpacka

Post Author: Adam Kunysz