Ponad 10 mln zł trafi do podkarpackich uczelni. Symboliczne czeki na granty rozdane

   W środę, 3 lutego br. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl wręczył symboliczne czeki na granty, które trzy uczelnie otrzymały w ramach II naboru do Projektu grantowego PCI na prace B+R jednostek naukowych.

Reklama

   Do II naboru do Programu grantowego zgłosiły się aż 143 zespoły naukowe, z czego 63 uzyskały  dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych. W dniu 3 lutego w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyło się uroczyste podpisanie umów przez Prezesa Zarządu PCI, Jacka Kubraka oraz trzech rektorów uczelni partnerskich: prof. dra hab. inż. Piotra Koszelnika (Politechnika Rzeszowska), prof. dra hab. Sylwestra Czopka (Uniwersytet Rzeszowski), a także dra Wergiliusza Gołąbka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). Następnie symboliczne czeki z kwotami dofinansowania dla poszczególnych jednostek przekazał Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl. – Bardzo się cieszymy, że w sposób uroczysty, symboliczny możemy przekazać te kwoty dla poszczególnych uczelni. Wszystkie projekty, które zostały złożone muszą lokować się w naszych Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach. Miłą niespodzianką jest, że najbardziej eksploatowanym obszarem RIS-ów jest “Jakość życia” – mówił Marszałek Województwa Podkarpackiego.

   Spośród wszystkich dofinansowanych projektów, zdecydowana większość wpisywała się w obszar „Jakość życia” – 51 projektów (80,95% ogółu), następnie „Informacja i telekomunikacja (ICT)” – 8 projektów (12,70%), „Lotnictwo i kosmonautyka” – 3 projekty (4,76%) a także „Motoryzacja” – 1 projekt (1,59%). – Chcielibyśmy, żeby ta Inteligentna Specjalizacja nabierała coraz większego znaczenia wśród pozostałych trzech specjalizacji. Wydaje nam się, że na ten moment to informatyka, lotnictwo i motoryzacja najwięcej wnoszą do naszej sytuacji i pozycji gospodarcze, ale gdy popatrzymy na granty to 81% trafia na naszą Inteligentną Specjalizację związaną z jakością życia – zauważył Marszałek Województwa Podkarpackiego.

   Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji, Jacek Kubrak zwrócił uwagę na to, że w I naborze do Programu grantowego aż 70% osób nie składało nigdy wniosków o dofinansowanie do swoich prac badawczych. Współpraca PCI z uczelniami partnerskimi pokazuje, że warto inwestować w podkarpackich naukowców. – Stworzyliśmy pewną przestrzeń do budowania doświadczenia, jak można pozyskiwać środki, jak należy pisać wnioski, aby finansować prace badawczo-rozwojowe. W dwóch programach grantowych łącznie zostały złożone 244 wnioski, z czego w II naborze otrzymaliśmy 143 projekty. Dofinansowanych zostało dotychczas 88 projektów B+R. We wstępnej fazie zakładaliśmy, że w II naborze przyznamy granty dla 51 zespołów naukowych, jednak z uwagi na ich jakość, KAZ podjął decyzję o zwiększeniu puli alokacji do kwoty 10 milionów i sfinansowaniu 63 wniosków.

 Największym beneficjentem II naboru do Programu grantowego jest Politechnika Rzeszowska, której 32 projekty uzyskały dofinansowanie w łącznej wysokości 4 937 339,60 zł. Zarówno pod względem liczby projektów jak i kwoty jest to ponad dwukrotnie więcej niż w I naborze. Najwięcej, bo aż 9 projektów dotyczyło zaawansowanych materiałów w tym. m.in. związanych z branżą lotniczą. – Chciałbym podziękować Panu Marszałkowi za to, że w pewnym momencie inicjatywa taka jak PCI pojawiła się w Województwie Podkarpackim i my, pracownicy, którzy podejmują działania naukowe mamy ścieżkę finansowania badań dedykowaną dla nas. Jest to bardzo ważne i z pewnością będzie służyło rozwojowi nie tylko naszych instytucji, uczelni, ale także całej nauki polskiej, w tym Podkarpacia – mówił rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik i kontynuował – Myślę, że w kolejnym kroku, który został już zapowiedziany, pewnej multidyscyplinarności i łączenia uczelni, podejmiemy także wspólne tematy i razem będziemy się rozwijać na rzecz naszego ośrodka akademickiego.

Prawie trzykrotny wzrost liczby i łącznej wartości dofinansowanych projektów w stosunku do I naboru dotyczy również Uniwersytetu Rzeszowskiego, który otrzymał 25 grantów na łączną kwotę 4 158 063,43 zł. Ochrona zdrowia była dominującym tematem projektów uniwersyteckich. – Z każdą edycją, z każdym rokiem działalności PCI nabieramy do siebie wzajemnego zaufania, nabieramy doświadczenia i te składane projekty są coraz lepsze. One nie dlatego powstają, że trzeba rozdzielić pieniądze, tylko dlatego, że są pomysły na uczelniach – podkreślił rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Aż czterokrotny pod względem kwoty i trzykrotny pod względem liczby przyznanych grantów wzrost w stosunku do I naboru zanotowała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, która w obecnym naborze będzie realizowała sześć projektów o łącznej wartości 1 023 172,85 zł. Dominującym tematem okazała się ochrona zdrowia. – Działania podejmowane ze strony Pana Marszałka, ze strony Pana Prezesa, strumień pieniędzy skierowany w kierunku badań naukowych są czymś nieodzownym i wręcz znakomitym – zauważył rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr Wergiliusz Gołąbek i dodał – Ten świat ciągle idzie do przodu, a Podkarpacie rzeczywiście dzięki tutejszym uczelniom stara się na miarę swoich możliwości wpisywać w badania naukowe.

Dotychczas PCI dofinansowało 88 projektów na łączną kwotę 13,99 mln zł. Porównując dwa nabory na prace B+R jednostek naukowych zrealizowane dotychczas przez PCI widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa pod względem złożonych wniosków (101/143, tj. o 41,6%), a przede wszystkim  dofinansowanych projektów (25/63, tj. o 152%) czy łącznej wartości przyznanych grantów (3,87 mln/10,12 mln, tj. o 161,5%). Liczba i wartość realizowanych projektów w drugiej edycji Programu jest więc 2,5-krotnie większa niż w pierwszej.

Oprócz środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych, PCI kompleksowo wspiera proces komercjalizacji stworzonych rozwiązań technologicznych a także prowadzi działania doradcze i szkoleniowe.

Inf. pras.

Post Author: Adam Kunysz