Wdzięczność jest sprawą serca

   Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie przygotowała piękne podziękowania dla pracowników Centrum Medycznego w Łańcucie oraz wszystkich służb medycznych, które już blisko rok stoją na pierwszej linii walki z epidemią covid-19. Bo wdzięczność jest sprawą serca.

Reklama

   Pomimo zdalnej nauki samorząd szkolny wraz przewodniczącymi samorządów klasowych nagrali spot, w którym w pięknych słowach dziękują za wytrwałość w walce z niewidzialnym wrogiem. Całość pięknie zmontował Wojciech Trawka. Samorząd szkolny w osobach Gracjana Lonca (przewodniczącego), Julii Ciupy, Marii Szczepankiewicz oraz Franciszka Wlazło otacza codzienną opieką Pani Małgorzata Szmuc.

Drodzy Pracownicy Służb Medycznych!

   Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie pragnie przesłać Wam szczere podziękowanie i wyrazy uznania. Mamy świadomość, że zadania, których się podejmujecie, są wyjątkowe i wymagające. Każdego dnia z poświęceniem i oddaniem walczycie o cenny dar, którym jest ludzkie życie. Udzielacie pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych nieraz okolicznościach. Od kilku miesięcy ponosicie dodatkowy trud, związany z walką z epidemią COVID-19. Nie sposób znaleźć słów, aby wyrazić szacunek i wdzięczność za Wasze poświęcenie, za związany z poważnym ryzykiem wysiłek na rzecz chorych i cierpiących.

   Życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, szczególnie w tym niełatwym czasie pandemii. Życzymy Wam również życzliwości i wdzięczności pacjentów i ich rodzin, wytrwałości w walce z „niewidzialnym wrogiem” i sił w zajmowaniu się tym dobrem, którym jest każdy człowiek i jego zdrowa egzystencja.

DZIĘKUJEMY!

 

Post Author: Adam Kunysz