Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Kto jest uprawniony do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Reklama

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”,
    o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
    z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację lub

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
    w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby    
 o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.

Podmiot, który przyjął na siebie obowiązek świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/punkt nrAdres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegoPunkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie otwarty:
w dniachgodzinach
Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie/Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Rzeszowie 

Punkt nieodpłatnej

pomocy prawnej nr 1

37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8

budynek Starostwa Łańcuckiego

poniedziałekod 1300 do 1700
37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8

budynek Starostwa Łańcuckiego

wtorek specjalizacja nieodpłatna mediacjaod 1300 do 1700
37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8

budynek Starostwa Łańcuckiego

środa specjalizacja nieodpłatna mediacjaod 1300 do 1700
37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8

budynek Starostwa Łańcuckiego

czwartekod 1500 do 1900
37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8

budynek Starostwa Łańcuckiego

piątekod 1300 do 1700
Stowarzyszenie Sursum Corda,

Ul. Lwowska 11,

33-300 Nowy Sącz

 

Punkt nieodpłatnej

pomocy prawnej nr 2

37-120 Markowa 1491

budynek Centrum Kultury Gminy Markowa

poniedziałekod 0800 do 1200
37-112 Kosina 328,

budynek Domu Społecznego w Kosinie

wtorekod 0900 do 1300
37-110 Żołynia ul. Rynek 22

budynek Urzędu Gminy Żołynia

środaod 0900 do 1300
37-127 Krzemienica 732,

budynek Ośrodka Kultury w Krzemienicy

czwartekod 1500 do 1900
37-111 Rakszawa 506

budynek Urzędu Gminy Rakszawa

piątekod 0800 do 1200
Stowarzyszenie Sursum Corda,

Ul. Lwowska 11,

33-300 Nowy Sącz

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

od poniedziałku do
piątku
od 800 do 1200

Mieszkańcy Powiatu Łańcuckiego mogą skorzystać także z innych form nieodpłatnego poradnictwa. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa udostępniona jest m.in.
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na tablicy ogłoszeń, opublikowana została
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łańcucie (http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/atach/1/39/16177/161528644824036154604750b0ee722.pdf ), na stronach internetowych urzędów gmin z terenu Powiatu Łańcuckiego. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa,
w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. Ponadto na Liście ujęto także krajowe infolinie tematyczne.

JAK SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PODCZAS STANU EPIDEMII?

 Od dnia 4.01.2021 r. do odwołania zostało zawieszone udzielanie osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Łańcuckiego. Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie oraz w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail) w godzinach pracy punktów.

Aby umówić wizytę w punkcie skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Łańcucie i poproś o umówienie na wizytę: tel. 17 224 35 45, napisz e-mail: npp@powiatlancut.pl lub umów się samodzielnie przez formularz na stronie: np.ms.gov.pl.

źródło: powiat łańcucki

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz