“Aktywny Senior 2020” – poznajcie laureatów Konkursu

   Podczas wczorajszej XXXVII sesji Rady Miasta Łańcuta, podsumowano konkurs „Aktywny Senior 2020”. Tym razem Kapituła konkursowa postanowiła uhonorować aż czterech mieszkańców naszego miasta. Okolicznościowe statuetki otrzymali: Kazimiera Kozuń, Zofia  Puczkowska, Maria Skręt i Józef Szczupak.

Reklama

   Doceniając ogromną pracę i zaangażowanie w życie społeczne Łańcuta naszych seniorów, Burmistrz Miasta Łańcuta Rafał Kumek i  Społeczny Rzecznik Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miasta Łańcuta Adam Hadław już po raz drugi zorganizowali ten konkurs, mający na celu promowanie i nagradzanie szczególnej aktywności zawodowej i społecznej seniorów zamieszkujących Miasto Łańcut.

   Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: działalność zawodowa seniora, jej wpływ na otoczenie i dorobek oraz działalność społeczna, charytatywna, edukacyjna lub publiczna.

   Z uwagi na obostrzenia spowodowane stanem epidemii, nie udało się zorganizować zaplanowanej Gali, pomimo, że posiedzenie Kapituły oceniającej złożone w konkursie wnioski, odbyło się jeszcze w 2020 roku.

   Uroczystość prowadził pomysłodawca Konkursu – Społeczny Rzecznik Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miasta Łańcuta Adam Hadław, który podkreślając ideę przedsięwzięcia zaznaczył jak ogromną wartość mają osoby, które pomimo zakończenia swojej aktywności zawodowej, nadal pracują na rzecz naszej małej ojczyzny, udzielając się społecznie, pomagając innym, będąc wzorem do naśladowania.

   Wręczenie Statuetek poprzedziła prezentacja filmików, przygotowanych przez TV Łańcut, prezentujących działalność poszczególnych laureatów.

Nagrodę „Aktywny Senior 2020” otrzymali:

Pani Kazimiera Kozuń 

Kazimiera Kozuń już od szkoły podstawowej aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym Łańcuta. W latach 1969-1970 śpiewała w zespole Cordy działającym przy Zameczku Romantycznym w Łańcucie oraz w zespole Dysonans działającym przy Zakładowym Domu Kultury Fabryki Śrub na Podzwierzyńcu. Po reaktywacji zespołu Dysonans w roku 1997, który wówczas działał przy MDK w Łańcucie, ponownie występuje na scenach Łańcuta i województwa jako wokalistka zespołu. Od roku 2014 jest poetką Koła Lirycznego Wena działającego przy MDK w Łańcucie, z którym wystąpiła w 24 spektaklach poetycko-muzycznych w Łańcucie i powiecie łańcuckim. W latach 2016-2019 występuje jako solistka ubarwiając wieczorki muzyczne na spotkaniach seniorów w rzeszowskim klubie Akwarium, od czterech lat będąc na emeryturze bierze udział w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez MDK w Łańcucie, filię MDK Podzwierzyniec, Świetlicę MDK w Domu Strażaka Przedmieście, spotkaniach poetyckich organizowanych przez koła poetyckie w powiecie łańcuckim oraz w spotkaniach poetycko-muzycznych inicjowanych przez Lucjana Puchałę, zawsze chętnie i z pełnym zaangażowaniem bierze udział w wydarzeniach kulturalnych naszego miasta.

Pani Zofia Puczkowska

Zofia Puczkowska to długoletnia mieszkanka Łańcuta – dzielnicy Podzwierzyniec, która będąc na emeryturze od wielu lat mocno zaangażowana jest w prace na rzecz lokalnej społeczności i działalności w Klubie Seniora przy Filii MDK Podzwierzyniec. Osoba bardzo komunikatywna, otwarta, potrafiąca dotrzeć do drugiego członka i zjednać sobie ludzi do pracy społecznej. Uzdolniona artystycznie, stąd jej funkcja Przewodniczącej Sekcji Artystycznej. Prowadzi różnego rodzaju warsztaty, nie tylko z seniorami ale również międzypokoleniowe. Prace powstałe pod jej kierownictwem były później prezentami dla gości, służyły jako dekoracje sceny i stołów, podczas organizacji różnorakich imprez kulturalnych. Inicjatorka wielu pomysłów przy organizacji wycieczek, spotkań towarzyskich, główna pomysłodawczyni i wykonawczyni wieńców dożynkowych. Swoją wiedzę i umiejętności chętnie przekazuje innym.

Pani Maria Skręt 

Maria Skręt jest jedną z założycielek Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na Podkarpaciu. Aktywna członkini Koła Łańcuckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Długoletni sekretarz Koła TPBA w Łańcucie. Inicjatorka wielu akcji charytatywnych w niesieniu pomocy ubogim i bezdomnym, działająca społecznie w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Pan Józef Szczupak

Józef Szczupak to jeden z członków założycieli Akcji Katolickiej w Łańcuckiej Farze. Stały członek Komitetu Redakcyjnego gazetki parafialnej Gaudemater oraz autor wielu artykułów o tematyce społecznej. Wieloletni aktywnie działający członek Rady Osiedla Wschód. Biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy także po zakończeniu pracy zawodowej.

Tekst: AGNIESZKA  KUŹNIAR

Fot. ADAM KUNYSZ

 

 

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz