W Woli Małej powstaje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych

   W Ośrodku Kultury Gminy Czarna w Woli Malej rozpoczęły się prace remontowo-adaptacyjne mające na celu utworzenie tam Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego, które będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 
   Centrum zostanie utworzone dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach środków Funduszu Solidarnościowego przekazanego Gminie przez  Wojewodę Podkarpackiego – Ewę Leniart. Dzięki wsparciu i pomocy posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha na realizację przedsięwzięcia Gmina otrzymała środki w wysokości ok. 1 mln 800 tys. zł.
 
    Opieka w nowo utworzonym Centrum w Woli Małej będzie stanowiła faktyczne odciążenie dotychczasowych opiekunów uczestników poprzez umożliwienie im kontynuacji pracy zawodowej i realizację innych codziennych aktywności.
 
   Dotychczasowa funkcja i sposób użytkowania pozostałej części budynku nie ulegnie zmianie, budynek nadal będzie pełnił funkcję Ośrodka Kultury.
UG Czarna

Post Author: Adam Kunysz