Kolejne środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Łańcuckiego

   Powiat  Łańcucki pozyskał z Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 3 800 000 zł. 

Reklama

   Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa i wyposażenie obiektów oświatowych Powiatu Łańcuckiego, wraz z wykonaniem parkingów i modernizacją dróg wewnętrznych”. Planuje się kompleksową przebudowę zabytkowego budynku na potrzeby oświatowe wraz z wykonaniem parkingów i modernizacją dróg na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie, przebudowę i wyposażenie budynku Zespołu Placówek Oświatowych przeznaczonego na Schronisko Młodzieżowe/Bursę Szkolną/Izolatorium. Całość Inwestycji to szacunkowa kwota  8 500 000 zł.

   Na tę inwestycję Powiat przeznaczy również pierwszą transzę środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki własne.

   Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.

Źródło: Powiat Łańcucki

 

Post Author: Adam Kunysz