Kolejny przypadek ogniska ptasiej grypy na terenie powiatu łańcuckiego

   Powiatowe Służby Weterynaryjne, otrzymały kolejne potwierdzenie z Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o dodatnim wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwie utrzymującym 30 tyś. szt. drobiu w gminie Markowa. W gospodarstwie, w którym stwierdzono chorobę, zostały wdrożone  wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

   W związku z powyższym, apelujemy o przestrzeganie Rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim (treść rozporządzeń dostępna poniżej). W przywołanych aktach prawnych wyznaczone zostały obszary zapowietrzone oraz obszary zagrożone wokół ogniska, jak również nakazy i zakazy dla gospodarstw znajdujących się w wymienionych obszarach. W szczególności należy przestrzegać zasad bioasekuracji oraz zwrócić uwagę na nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. Na terenie naszego powiatu wystąpiły już dwa ogniska wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, dlatego skuteczna realizacja ww. działań ma na celu przeciwdziałanie szczerzeniu się wirusa na terenie powiatu i województwa podkarpackiego.

Reklama

   Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:

  • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
  • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
  • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

   Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie  wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

 

Post Author: Adam Kunysz