Ponad 15 mln zł na odbudowę powiatowych dróg i mostów z funduszu rządowego

Ponad 15 mln złotych z puli 77,3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wszystkie powiatowe drogi w województwie podkarpackim otrzyma powiat łańcucki.

Reklama

   Po przeprowadzeniu przetargów Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie rozpocznie realizację następujących zadań: – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa–Handzlówka polegająca na budowie chodnika w miejscowościach  Albigowa i Handzlówka na terenie gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planowany koszt przedsięwzięcia to 17 mln 402 tys. 308 zł, z czego z RFRD dofinansowanie wyniesie 10 mln 441 tys. 384 zł, co stanowi 60% wartości tej inwestycji.
   W ramach zadania zostaną wykonane nowe chodniki i nawierzchnia na całej długości drogi tj. 5638 m, a także zostanie odbudowany most w Handzlówce w miejsce zniszczonego przez powódź w czerwcu 2020 r. Zadanie przewidziane jest do realizacji do końca 2022 r.

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1545R Husów-Lipnik-granica powiatu-Sietesz w km 4+227 – 8+122 w Husowie. Planowana wartość inwestycji to kwota 7 mln 914 tys. 154 zł z tego dofinansowanie z RFRD wynosi 4 mln 748 tys. 492 zł, co stanowi 60% wartości zadania. Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie nowego chodnika dla pieszych na długości 3060 m, przebudowę odwodnienia drogi oraz wzmocnienie i przebudowę nawierzchni drogi na długości 3895 m. Planowane zakończenie prac na powiatowej drodze to lipiec 2022 r.

   Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyśpieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej. Program ten jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. Do naszego województwa trafiło z RFRD w tej edycji 174,8 mln zł, w tym 77,3 mln zł na zadania na drogach powiatowych i 97,5 mln zł na zadania związane z gminną infrastrukturą drogową.

***

   W latach 2019-2020 Zarząd Powiatu Łańcuckiego, dzięki rządowym środkom zrealizował takie inwestycje drogowe jak: – Przebudowa dróg powiatowych nr 1515R i 1275R w gminie Białobrzegi, gdzie rząd dofinansował zadanie kwotą 2 mln 308 tys. 277 zł, co stanowiło 70% inwestycji. W ramach zadania wykonano nowe chodniki dla pieszych oraz nową nawierzchnię dróg 1515R i 1275R na odcinkach o długości 2757 m.

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1537R w km 0+016 – 1+448,4  ul. Wyszyńskiego i Żeromskiego w Łańcucie dofinansowana przez rząd kwotą 2 mln 152 tys. 482 zł, co stanowiło 65% wartości zadania. W ramach tej inwestycji przebudowano chodniki dla pieszych, wykonano nową kanalizację deszczową oraz przebudowano nawierzchnie bitumiczne na odcinku o długości 1432 m.

   Ponadto w 2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie rozpoczął realizację zadania pn.: Rozbudowa i Przebudowa drogi powiatowej nr 1542R Albigowa-Sonina, dofinansowanego przez rząd kwotą 4 mln 997 tys. 62 zł, co stanowi 70% wartości inwestycji. W ramach tego zadania wybudowane zostaną: nowe chodniki dla pieszych, nowe odwodnienie drogi, wzmocnione i przebudowane nawierzchnie drogi wraz z ich poszerzeniem. Planowane zakończenie prac na powiatowej drodze w 2021 r.
   Realizacja każdego z tych zadań została też wsparta finansowo przez samorządy: Gminy Białobrzegi, Miasta Łańcuta i Gminy Łańcut w ramach współpracy z samorządem Powiatu Łańcuckiego.

***

   Warto przypomnieć, że w dniach 26-27 czerwca 2020 r. na terenie powiatu łańcuckiego wystąpiło zjawisko tzw. „powodzi błyskawicznej”, gdzie wezbrane wody potoków wystąpiły z brzegów i spowodowały znaczne straty materialne w południowej części powiatu, w miejscowościach: Tarnawka, Husów, Markowa, Handzlówka, Albigowa, Wysoka, Sonina i Głuchów. W wyniku powodzi zniszczeniu uległa powiatowa infrastruktura drogowa i gminna o wielomilionowej wartości. Żywioł zniszczył m.in. 50 km dróg powiatowych i gminnych. Wezbrane wody zerwały, uszkodziły trzydzieści jeden gminnych mostów, kładek, przepustów oraz trzy mosty powiatowe w Handzlówce i Tarnawce. Kilkanaście godzin po ustaniu niszczycielskiego żywiołu, gdy trwały prace przy szacowaniu strat po powodzi na miejsce przybył premier Mateusz Morawiecki wraz z wojewodą Ewą Leniart, posłem na Sejm RP Kazimierzem Gołojuchem, starostą Adamem Krzysztoniem, wójtem Gminy Łańcut Jakubem Czarnotą oraz wójtem Gminy Markowa Mirosławem Macem.
  Mieszkańcy powiatu łańcuckiego oraz użytkownicy infrastruktury drogowej cieszą się, że zostaną odbudowane mosty w Handzlówce i Tarnawce.

   Oprócz 15 mln 189 tys. 876 zł wsparcia z RFRD dla Powiatu Łańcuckiego, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart poinformowała Starostę Łańcuckiego Adama Krzysztonia, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdziło w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) wsparcie finansowe w wysokości 2,4 mln zł z przeznaczeniem na Odbudowę mostu przez potok Tarnawianka w ciągu drogi powiatowej nr 1546R w km 4+262 w Tarnawce zniszczonego przez powódź w dniach 26-27 czerwca 2020 r. Jest to bardzo dobra informacja i nadzieja dla mieszkańców, którzy odczuwają negatywne skutki braku zniszczonego mostu.
   Wsparcie z rządowych programów pomaga w odbudowie infrastruktury drogowej zniszczonej przez powódź i przyczynia się do rozwoju naszego powiatu.

Powiat Łańcucki

Fot. EDWARD  SOŃSKI

Post Author: Adam Kunysz