Wybudują tunel pod przejazdem kolejowym w Łańcucie

   22 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie rozpatrzyła negatywnie odwołanie jednej z firm od rozstrzygnięcia przetargu przeprowadzonego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Nie ma już przeszkód, by podpisać trójstronną umowę z firmą INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145M, która złożyła najkorzystniejszą ofertę wybudowania tunelu pod przejazdem kolejowym w Łańcucie za kwotę 31 mln 961 tys. 919 zł. W najbliższych dniach dwóch Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Zarządu Utrzymania Infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarządcą narodowych sieci linii kolejowych podpiszą umowę z wykonawcą.

Reklama

   Przypomnijmy, że od ubiegłego roku PZDW w Rzeszowie prowadzi procedurę wyłonienia wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Łańcut”.

   Z inicjatywy Marszałka Władysława Ortyla Zarząd i Sejmik Województwa Podkarpackiego w połowie lutego br. zabezpieczyli na ten cel środki finansowe w budżecie województwa. Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch poinformował, że z jego rozmów i ustaleń wynika, że zakończenie robót budowlanych w pierwszym etapie (część kolejowa) zostało zaplanowane na 15 grudnia 2022 r., natomiast dla drugi etap (część drogowa) w terminie do 31 marca 2023 r.

   Poseł Kazimierz Gołojuch i Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przekazali serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie władz Samorządu Województwa Podkarpackiego, który podjął się realizacji tego zadania inwestycyjnego. W szczególności wyrazy uznania i wdzięczności należą się pracownikom Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, którzy narysowali koncepcję budowy tunelu pod przejazdem kolejowym w Łańcucie i zainspirowali decydentów do jej wdrożenia w życie.

   Mieszkańcy Łańcuta, a zwłaszcza mieszkańcy Dzielnicy Podzwierzyniec od lat oczekują na bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 z Łańcuta do Leżajska z linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka. Wybudowanie tunelu pod torami rozwiąże ogromne problemy komunikacyjne, z ciągle zakorkowaną drogą wojewódzką nr 877. Dzięki tej inwestycji nastąpi znacząca poprawa jakości życia i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi wojewódzkiej.

   Na wsparcie realizacji tego bardzo oczekiwanego przez mieszkańców powiatu łańcuckiego zadania, Zarząd i Rada Powiatu Łańcuckiego przeznaczyli kwotę 0,5 mln zł. W tej kwocie wsparcie zadeklarował też Samorząd Miasta Łańcuta. Natomiast po 20 tys. zł wsparcie dla tej inwestycji zadeklarowały w październiku 2019 r. kolejne 5 samorządów z gmin: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Rakszawa i Żołynia.

   Reprezentując Skarb Państwa Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń doprowadził do uzyskania 25 maja 2020 r. decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na skreślenie z rejestru zabytków części dawnego ogrodu włoskiego (wpisanego do rejestru zabytków decyzją z 1 września 1948 r. oraz jako część zespołu zabytkowego w Łańcucie decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z 18 października 1969 r.), to jest działek zlokalizowanych na terenie obecnej Fabryki Wódek „Polmos-Łańcut” S.A. od strony ul. Kolejowej i ul. Grunwaldzkiej.
   Dzięki tym działaniom zostały już wydane dokumenty przez konserwatora zabytków, na poprowadzenie tunelu na wskazanym terenie. Jednakże wykonawca firma INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. musi w tzw. systemie „zaprojektuj i wybuduj” postarać się m.in. o dokumentację projektową, uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodno-prawne, decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, zanim przystąpi do robót budowlanych.

ROBERT  KOCHMAN

Post Author: Adam Kunysz