Super Vision RL-20

   „Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o. o. realizuje projekt pn.: Opracowanie bezpiecznych procedur wykorzystania osobistego sprzętu ochronnego typu PAPR przez personel medyczny w kontaktach z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2” Nr umowy: SZPITALE-JEDNOIMIENNE/19/2020. Program/nr konkursu: „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie Szpitali Jednoimiennych”.

Reklama

  Głównym celem projektu jest opracowanie procedur oraz metod użytkowania nowego sprzętu ochrony osobistej typu (PAPR) w warunkach oddziałów zakaźnych (hospitalizacji) oraz w trakcie transportu  i podczas badania pacjentów podejrzanych o zarażenie wirusem SARS-CoV-2.

  Sprzęt ochrony osobistej typu PAPR – Super Vision RL-20składa się z kaptura wyposażonego w duży wizjer, który chroni użytkownika przed kontaktem wirusa pozostającego w powietrzu oraz zespołu wentylatora który dostarcza przefiltrowane powietrze do kaptura. Zespół filtrów zamontowany przed wentylatorem chroni całe urządzenie przed kontaminacją. Powietrze jest dostarczone do kaptura z niewielkim nadciśnieniem w ilości większej niż zapotrzebowanie organizmu w czasie wytężonego wysiłku, dzięki czemu naddatek cały czas jest usuwany nieszczelnościami zapobiegając ewentualnemu dostaniu się powietrza z patogenem. Konstrukcja kaptura pozwala na noszenie okularów korekcyjnych wewnątrz oraz zapobiega parowaniu szybki od wewnątrz dzięki kierowanemu nadmuchowi powietrza.

  Projekt ma na celu określenie możliwości wykorzystania sprzętu ochrony osobistej w postaci PAPR (powered air-purifying respirator) do ochrony przed zakażeniami wirusowymi personelu medycznego.

Testowanie

  Super Vision RL-20 – badany jest w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Testy polegają na wszechstronnym sprawdzeniu zgodności sprzętu z wymaganiami dotyczącymi m.in. przepływu powietrza, materiału kaptura pod kątem ochrony przed skażonymi cieczami, palności, wytrzymałości mechanicznej i szczelności węży doprowadzających czyste powietrze.

  Testy ergonomii/użytkowania przez personel medyczny Centrum Medycznego w Łańcucie, przeprowadzone będą po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji z CIOP-BIP.

  Wyniki testów ergonomii i własności użytkowych posłużą do opracowania wytycznych dla producentów, które muszą być uwzględnione w konstrukcji sprzętu przeznaczonego do użytku w czasie pandemii koronawirusa ze względu na specyfikę pracy personelu na oddziałach zakaźnych. Doświadczenia płynące z innych krajów bardziej dotkniętych epidemią wyraźnie wskazują na pewne problemy z wykorzystaniem obecnie istniejących na rynku urządzeń typu PAPR. Są to problemy związane z dokładnym odkażaniem oraz z dezynfekcją urządzeń oraz brakiem możliwości zastosowania sprzętu jednorazowego. Dowodzi to konieczności opracowania wytycznych dla tego typu ochrony w celu dostosowania jej do specyficznych wymagań podyktowanych zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 tak, aby mogła poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy personelu.
  Okres realizacji projektu od 29.10.2020 r. do 26.10.2021 r.
  Kierownikiem Projektu jest dr Marcin Hawro specjalista  w dziedzinie chorób zakaźnych.

CM Łańcut

Post Author: Adam Kunysz