Wystąpienie programowe Burmistrza Miasta Łańcuta podczas debaty nad stanem Miasta

   19 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Miasta Łańcuta. Podczas debaty nad stanem miasta – Burmistrz Rafał Kumek przedstawił założenia programowe jego rozwoju  na lata 2021 – 2023. Była w nim mowa m.in. o: rozwoju lokalnej gospodarki, zmniejszającej się liczbie mieszkańców, trzech kluczowych inwestycjach, które będą realizowane w najbliższym czasie, pakiecie działań proekologicznych, gospodarce przestrzennej, cyfryzacji administracji lokalnej, przyszłości programu przebudowy dróg miejskich, działalności klubów sportowych i instytucji odpowiedzialnych za rozwój życia kulturalnego w mieście.

Reklama

Źródło: UM

 

 

Post Author: Adam Kunysz