Postęp prac na budowie obwodnicy Łańcuta

   Postępują prace w ramach rozbudowy odcinka DK94 Łańcut – Głuchów (tzw. obwodnica Łańcuta). Zaawansowanie wszystkich robót wynosi 77 procent.

Reklama

   Na całym odcinku wykonano ok. 70% masy bitumicznej.  Obecnie prowadzone są prace związane z konstrukcją drogową trasy głównej oraz na jezdniach dodatkowych w zakresie nawierzchni. Realizowane są także prace brukarskie na pasie środkowym a także na rondach, z których kilka jest zaplanowanych jako całkowicie przejezdne dla ruchu pojazdów nienormatywnych.

   Zakończono już prace związane z przebudową sieci. Na obiekcie mostowym na rz. Sawa w Głuchowie  i przepuście pozostały do wykonania prace wykończeniowe. Prace wykończeniowe trwają także przy oświetleniu oraz montażu ekranów akustycznych na całości odcinka objętego rozbudową. Zakończyły się również prace na wszystkich stanowiskach archeologicznych, których było na tym kontrakcie sześć.

   Prace na budowie tzw. obwodnicy Łańcuta prowadzone są przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94. Ze względu więc na zachowanie przejezdności i prowadzeniu ruchu przy jednoczesnym realizowaniu prac, na odcinku DK94 występują czasowe utrudnienia w ruchu, które ze względu na specyfikę budowy, potrwają do końca trwania kontraktu. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

   Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej kontraktu: http://obwodnicalancuta.pl/.

GDDKiA

Post Author: Adam Kunysz