Innowacyjna aplikacja “Covid w pracy” już dostępna

 

   W poniedziałek, 19. nm.  odbyła się konferencja – podsumowująca roczną pracę nad aplikacją COVID w PRACY,  w ramach projektu „Sytuacja zawodowa, specyfika i środowisko pracy, a ryzyko związane z Covid-19 – analiza przypadków i opracowanie narzędzia wspierającego decyzje w zakresie działań prewencyjnych.”, realizowanego przez Centrum Medyczne w Łańcucie w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki). 

Reklama

   W ramach projektu powstała innowacyjna aplikacja: „COVID W PRACY” i jest ona dostępna na stronie: covidwpracy.pl i dedykowana Pracodawcom i Pracownikom. 

   Kalkulator został opracowany w ramach programu „Wsparcie Szpitali Jednoimiennych”, dzięki środkom z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, przekazanym „Centrum Medycznemu w Łańcucie” Sp. z o. o. 

   Strona została zaprojektowana przez Zespół Badawczo – Naukowy powołany przez „Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o.o. w procesie badawczo – rozwojowym, uwzględniając procesy zachodzące na rynku pracy w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Głównym celem jej powstania było obliczanie ryzyka zakażenia koronawirusem w miejscu pracy. 

Główne moduły systemu:

●   TEST – analiza sytuacji wg podziału Pracodawca/ Pracownik

●   WYNIK – informacja o ryzyku rozprzestrzeniania się zakażenia w miejscu pracy w stopniach: niski, średni, wysoki. 

●    RAPORT SZCZEGÓŁOWY – bazujący na 2 metodach wyliczeń, z możliwością pobrania w formie pdf. 

Główne atuty aplikacji:

●    prewencja rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii

●    opracowanie w oparciu o zebrane dane nt. sytuacji zawodowej osób dotychczas zarażonych wirusem i objętych nadzorem epidemiologicznym w województwie podkarpackim, uzupełnione danymi ilościowymi z rynku pracy w województwie

●    określenie poziomu ryzyka zarażonego dla jego środowiska pracy w stopniach: niski, średni, wysoki

●    minimalizowanie ewentualnych strat gospodarczych

●    ochrona miejsc pracy

●    wsparcie w podejmowaniu decyzji przez Pracodawców

●   wspomaganie procesu diagnostyki, rozpoznania oraz podjęcia racjonalnych decyzji nt zakresu przyjętych obostrzeń

●    dostęp z poziomu przeglądarki.

Oprogramowanie jest w pełni bezpłatne i dostępne pod adresem: www.covidwpracy.pl

CM Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz