Rozdano wyróżnienia z Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021

  27 lipca w siedzibie Podkarpackiego Centrum  Innowacji trzy zespoły badawcze, które brały udział w Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2021 odebrały nagrody i podziękowania. Dwa spośród projektów zostały wyróżnione złotym i srebrnym medalem w konkursie organizowanym podczas wydarzenia.

Reklama

   Z inicjatywy Podkarpackiego Centrum Innowacji, dwa zespoły naukowe z Uniwersytetu Rzeszowskiego i jeden z Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowały swoje rozwiązania na wydarzeniu o zasięgu międzynarodowym.

   Złoty medal otrzymała „Innowacyjna metoda uprawy pomidora”, rozwiązanie patentowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, którego rozwój wspierany jest przez zespół Podkarpackiego Centrum Innowacji. Srebrny medal trafił do naukowców Politechniki Rzeszowskiej, którzy przedstawili projekt elektronicznego monitorowania tankowania paliwa będący wynikiem I naboru do Programu grantowego PCI. – Udział PCI w wydarzeniach takich jak Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG jest niezwykle ważny i ma ogromne znaczenie w rozwoju ekosystemu. Wartość dodana uzyskiwana poprzez rozwój społeczno-gospodarczy oparty na nowych technologiach stanowi o konkurencyjności danego regionu czy kraju. Bardzo się cieszymy, że przy udziale PCI powstają tak znakomite wynalazki, doceniane również przez międzynarodowych ekspertów tego wydarzenia – mówi Timea Sulenta – Pluta, Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań Podkarpackiego Centrum Innowacji.

   Sukces podkarpackich naukowców na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji to efekt ścisłej współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji ze środowiskiem naukowym. – Projekt grantowy Podkarpackiego Centrum Innowacji pozwolił nam zdynamizować prace nad projektem, nad którym pracujemy od kilku lat. PCI pomaga również promować nasze rozwiązanie, nawiązywać nowe relacje i publikować informacje na temat postępu prac. Można zatem stwierdzić, że PCI wspiera badania naukowe i rozwój projektów badawczych – mówi dr Grzegorz Wisz z Uniwersytetu Rzeszowskiego, lider zespołu naukowego trzeciego projektu zaprezentowanego podczas Międzynarodowych Targów, będącego wynikiem I naboru grantowego PCI.

   Podkarpackie Centrum Innowacji wspiera naukowców również na szczeblu relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. – Współpraca z PCI ma charakter synergiczny. Ideą działania naszego zespołu naukowego jest przede wszystkim współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym, która ma na celu rozwój naszego regionu. PCI zdaje się doskonale rozumieć problemy, z jakimi zmagamy się podczas realizacji badań, stając się dla nas dużym wsparciem – podkreśla dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. nadzw. Politechniki Rzeszowskiej, lider zespołu naukowego.

  W symbolicznym rozdaniu dyplomów i medali, poza zespołami badawczymi, uczestniczyli także reprezentanci władz uczelni oraz przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji. Spotkanie stało się okazją do zaprezentowania wyróżnionych projektów oraz wymiany doświadczeń w zakresie dalszego rozwoju prac badawczych zespołów naukowych.

   Obecnie trwa III nabór do Projektu grantowego PCI na prace B+R jednostek naukowych. Budżet pojedynczego projektu może wynieść od 50 do 500 tys. zł, a cała pula środków to aż 14 mln zł. Aplikować o nie mogą wszystkie uczelnie mające siedzibę na Podkarpaciu, a zarazem prowadzące działalność naukową. Poza finansowaniem kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych, Podkarpackie Centrum Innowacji wspiera proces komercjalizacji stworzonych rozwiązań technologicznych, a także prowadzi działania doradcze i szkoleniowe.

inf. pras.

 

 

 

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz