Kolejne inwestycje w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie

 

  

Wczoraj, 9 sierpnia br. zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Łańcuckim a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym POLBUD z Rzeszowa. W jej ramach zostanie dokonana przebudowa i wyposażenie obiektów oświatowych Powiatu Łańcuckiego wraz z wykonaniem parkingów i modernizacją dróg wewnętrznych w Zespole Szkół Technicznych W Łańcucie.

Reklama

   Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego (dawnej Rządcówki) na budynek usługowo-mieszkalny (usługi dydaktyczne – pracownie nauki szkolnej) oraz budowę miejsc postojowych. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod Nr rejestru A-1023. Budynek zlokalizowany jest na dz. Nr ew. gr. 3915/11 w Łańcucie. Zadanie zostanie wykonane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 09.08.2022 r.

   Przebudowę dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów. Zakres prac obejmuje drogę wewnętrzną, parkingi oraz chodniki na terenie Zespołu Szkół Technicznych. Obiekty znajdują się na działkach nr 3915/11, 3915/7 leżących na terenie miasta Łańcuta. Zadanie zostanie wykonane w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 09.02.2022 r.

   Umowę podpisali starosta łańcucki Adam Krzysztoń i wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus – reprezentujący Powiat Łańcucki oraz Tadeusz Szczepański z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego POLBUD, którym towarzyszyli poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  Marek Miezin.

   Wartość robót wyniesie brutto: 4 327 602,58 zł.

   Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i stanowi część  zadania, na realizację którego pozyskano ączną kwotę 7 713 496 zł z czego kwotę : 3 800 000,00 zł w ramach otwartego naboru wniosków i pierwszą transzę środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 913 496,00 zł. Powiat Łańcucki przeznaczył na inwestycję środki własne w wysokości 786 504,00 zł.

Powiat Łańcut

Post Author: Adam Kunysz