Nowe zaplecze sportowe dla Zespołu Szkół Technicznych

   Piękny prezent u progu nowego roku szkolnego otrzymała młodzież z  Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie.  Od kwietnia do końca lipca br. Firma “Tarakol”  z siedzibą w Radziejowie realizowała inwestycję pn „Budowa i przebudowa terenów sportowo – rekreacyjnych oraz budowa elementów małej architektury ”. 30. lipca dokonano komisyjnego odbioru wykonanych robót, które zostały zrealizowane zgodnie z założeniami projektowymi.

Reklama

   W ramach inwestycji  przebudowano boisko do piłki nożnej ,  wykonano odwodnienie, nawierzchnię boiska pokryto sztuczną trawą, zainstalowano piłkochwyty i ogrodzenie dookoła murawy, wyposażono boisko w sprzęt sportowy, przebudowano boisko wielofunkcyjne, na starą nawierzchnię asfaltową położono nową  z poliuretanu, zainstalowano ogrodzenie. Boisko będzie dostosowane do gry w  w koszykówkę, siatkówkę oraz tenis ziemny

   Obok wspomnianych boisk powstała siłownia plenerowa z 13. specjalistycznymi urządzeniami do ćwiczeń siłowych oraz skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej.

   Dzięki wykonanym pracom modernizacyjnym tereny rekreacyjne położone w parku szkolnym ZST w Łańcucie wraz z już istniejącym zapleczem sportowym stały się nowoczesnym dobrze wyposażonym w urządzenia i sprzęt sportowy kompleksem sportowym, obejmującym pełnowymiarową halę sportową /oddaną do użytku w 2018 r./, siłownię stacjonarną dostosowaną do ćwiczeń siłowych i sportów  walki, siłownię plenerową oraz boiska zewnętrzne do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową i tenisa ziemnego. Funkcjonalność boisk sportowych zwiększa zainstalowane oświetlenie zewnętrzne. Dla podniesienia bezpieczeństwa  osób i wyposażenia sportowego na całości obiektu sportowego zainstalowano monitoring wizyjny.

   Oddana do użytku infrastruktura sportowa w godzinach dopołudniowych zostanie wykorzystana do realizacji zajęć lekcyjnych WF szkół ponadpodstawowych Powiatu Łańcuckiego, a po zakończeniu zajęć obowiązkowych swoje miejsce do treningu znajdą sekcje sportów drużynowych, sekcja sportów siłowych, sekcja taneczna „Gracja” oraz inne zrzeszające usportowioną młodzież szkól podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Łańcuta i okolic.

   Koszt realizacji projektu to kwota 796 956,51 zł , która w 50. procentach zostanie sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sport, w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

Fot. ADAM  KUNYSZ

Post Author: Adam Kunysz