Nagroda Starosty Łańcuckiego – Statuetka św. Michała Archanioła dla Kazimierza Gołojucha

  Zakończyła się kolejna edycja przyznawanej od 2002 roku nagrody Starosty Łańcuckiego – Statuetki św. Michała Archanioła. Otrzymują ją osoby  szczególnie zaangażowane  w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Tegorocznym laureatem nagrody został Kazimierz Gołojuch – poseł na Sejm RP. Wczoraj podczas uroczystej gali w Powiatowej Hali Sportowej im. Józefa Witka, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń w towarzystwie Wicestarosty Barbary Pilawy-Kraus wręczyli laureatowi tę prestiżową nagrodę.

Reklama

   Kazimierz Gołojuch jest absolwentem Technikum Mechanizacji Rolnictwa obecnie Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie. Dzięki jego pomocy w pozyskaniu środków i zaangażowaniu szkoła zmieniła swoje oblicze, przekształcając się w nowoczesną placówkę edukacyjną.

   Jest byłym samorządowcem. Był radnym powiatu łańcuckiego w latach 1998-2002 oraz wójtem Gminy Czarna w latach 1998-2005. Jako wójt zrealizował szereg zadań, które poprawiły jakość życia mieszkańców w tym: budowę i modernizację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, rozbudowę jednostek oświatowych i edukacyjnych w gminie. Jest współtwórcą Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej.

   Od 2004 r. nieprzerwanie jest prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. Za działalność w tym Stowarzyszeniu oraz szerzenie pomięci o bł. Księdzu Jerzym Popiełuszko został odznaczony medalem „Zło dobrem zwyciężaj”. Zaangażowany w pomoc Polakom na wschodzie dzięki współpracy z Archidiecezją Lwowską oraz Fundacją Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej.

   Aktywnie i skutecznie zabiega o wsparcie oraz zabezpieczenie środków finansowych na inwestycje realizowane na terenie powiatu łańcuckiego. Są wśród nich przedsięwzięcia drogowe, w tym budowa tunelu pod linią kolejową Kraków-Medyka w Łańcucie oraz przebudowa drogi krajowej nr 94 przez Łańcut; są inwestycje w infrastrukturę sportową i oświatową oraz modernizacja szpitala Świętego Michała Archanioła w Łańcucie.

   Pomaga jednostkom Ochotniczej oraz Państwowej Straży Pożarnej w doposażaniu jednostek, w tym pozyskaniu kilkunastu już bojowych wozów strażackich.Od 2005 r. jest Posłem na Sejm RP.

     _

   W tym roku do nagrody nominowanych było 6 osób: Bogusława Bieniasz – kierownik Zespołu Tańca Nowoczesnego „Gracja”, Anna Golba – przewodnicząca KGW w Soninie, Kazimierz Gołojuch – poseł na Sejm RP, Irena Kraska – działaczka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łańcucie, Łukasz Wais – prezes Centrum Medycznego w Łańcucie i Małgorzata Wisz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej.

   Wczorajszą uroczystą  Galę uświetnił występ śpiewającej rodziny Kaczmarków. Dla uczestników opuszczających uroczystość przygotowano  pamiątkowe pierniki z wytłoczonym herbem powiatu łańcuckiego – wizerunkiem św. Michała Archanioła.

A.K.

Fot. ADAM  KUNYSZ

Post Author: Adam Kunysz