Inauguracja  nowego roku akademickiego na łańcuckim UTW

  Tradycyjnym Gaudeamus igitur w wykonaniu chóru „Cantabile” rozpoczął wczoraj, 7 bm. nowy rok akademicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łańcucie. Na spotkanie w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury przybyli słuchacze oraz zaproszeni goście: starosta łańcucki Adam Krzysztoń, burmistrz miasta Rafał Kumek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Adam Opałka i ks. Grzegorz Garbacz  proboszcz Parafii Farnej św. Stanisława Biskupa.

Reklama

   Zebranych powitał kanclerz UTW Tadeusz Matyaszek, który  przedstawił program działania UTW w kolejnym roku działalności.  Gratulacje Zarządowi, Radzie Programowej i słuchaczom oraz pełniącej w minionej kadencji  funkcję kanclerza Zofii Skoczylak przekazali w imieniu własnym i starosty łańcuckiego, burmistrz i wiceprzewodniczący Rady Miasta. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w miniom roku słuchaczy Uniwersytetu.

   Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego odczytane zostały  listy gratulacyjne z życzeniami dla słuchaczy od posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha, posłanki do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej i długoletniej kanclerz i założycielki łańcuckiego UTW Otylii Piechowskiej.

   Wykład inauguracyjny pt. „Armia Krajowa w powiecie łańcuckim w okresie II wojny światowej” wygłosił historyk dr Andrzej Borcz.

  W części artystycznej wystąpili: Wojciech Strzępka z recitalem popularnych piosenek, Janina Reizer  oraz uniwersytecki chór „Cantabile” pod kierownictwem Doroty Łukarskiej, któremu na akordeonie akompaniował Zdzisław Głuszek.

   Inauguracyjne spotkanie słuchaczy łańcuckiego UTW poprzedziła uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym św. Stanisława.

Tekst i zdjęcia: ADAM  KUNYSZ

Post Author: Adam Kunysz