Rusza przebudowa drogi za blisko 11 mln złotych

   Dzisiaj wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota podpisał umowę z wykonawcą na rozbudowę dróg „Kraczkowa przez wieś” oraz „Kraczkowa Działy Zachodnie”. Wykonawcą zadania będzie firma STRABAG. 

Reklama

   Umowa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych – w tym m.in.: wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę czterech skrzyżowań, budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej – 2,00 m, wykonanie zjazdów indywidualnych, poboczy, odwodnienia, budowę kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej. 

   – Docelowo przy drodze powstanie oświetlenie, będzie to jednak finansowane z innych źródeł – mówi wójt Jakub Czarnota.

   Koszt inwestycji wyniesie ponad 10,8 mln zł, z czego blisko 6,6 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tym samym będzie to największa inwestycja drogowa realizowana przez gminę Łańcut w historii samorządu.

   – Skala przedsięwzięcia jest ogromna, a czas wykonania krótki. Możemy podejmować się tak dużych zadań przede wszystkim dzięki środkom zewnętrznym, które pozyskujemy. Nie ukrywam, że ważna jest tu dobra współpraca z radą gminy, z tego miejsca chciałbym podziękować tym radnym, którzy wspierają nasze prorozwojowe działania – podkreśla wójt.

   – Prace rozpoczną się w listopadzie, a ich planowane zakończenie to jesień 2023. Niewykluczone, że nakłady finansowe na przebudowę obu dróg jeszcze wzrosną. Gmina czyni starania by pozyskać dodatkowe środki z Programu Inwestycji Strategicznych – dodaje.  

   W podpisaniu umowy uczestniczyli poseł Kazimierz Gołojuch, a także przedstawiciele samorządu Kraczkowej – sołtys Łukasz Techman oraz radna Ewa Rejman-Dziok.

   – Cieszymy się, że ta inwestycja będzie realizowana. Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg już wiele inwestycji udało się zrealizować na terenie gminy Łańcut, a w trakcie oceny są kolejne wnioski – zaznacza poseł Kazimierz Gołojuch.

 UG Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz