Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – nagrody dla nauczycieli

  Z okazji  Dnia Edukacji Narodowej, Zarząd Powiatu Łańcuckiego, w uznaniu osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych przyznał Nagrodę Starosty Łańcuckiego:  Grażynie Rajchel z I LO,  siostrze Małgorzacie Grabowskiej z ZS Nr 1 im. Janusza Korczaka, Maciejowi Barowi z ZS Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Sylwii Dubiel z ZS Nr 3 im. Mikołaja Kopernika, Tomaszowi Dudkowi z Zespołu Szkół Technicznych, Krzysztofowi Gmiterkowi i Józefowi Skomrze z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, Marii Masłyk z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łańcucie.

Reklama

   W trakcie uroczystości, która miała miejsce wczoraj,  w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, starosta łańcucki Adam Krzysztoń, wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Marek Uberman, przewodniczący komisji edukacji Józef Buk oraz naczelnik wydziału edukacji łańcuckiego starostwa Tadeusz Pasieczny przekazali na ręce dyrektorów szkół i placówek oświatowych okolicznościowe życzenia dla wszystkich pracowników:

W Dniu Edukacji Narodowej, szczególnym święcie wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty dziękujemy Państwu za ofiarną pracę i  zaangażowanie w pracę szkół i placówek oświatowych Powiatu Łańcuckiego. Dzięki Waszej pracy i kreatywności szkoła staję się dla uczniów miejscem, w którym ze zrozumieniem i ciekawością odkrywają świat. Dziękujemy za dokładanie wszelkich starań mających na celu podniesienie poziomu kształcenia oraz osiąganie przez uczniów wysokich wyników w nauce. Życzymy Państwu owocnej, spokojnej pracy wykonywanej w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Powiat Łańcucki

 

  

Post Author: Adam Kunysz