Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

  Dzień męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki – 19 października jest obchodzony jako święto państwowe upamiętniające osoby duchowne – bohaterów, niezłomnych obrońców wiary i niepodległej Polski. Sejm RP w 2018 roku uchwalił ustawę ustanawiającą Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Reklama

   Wczoraj, podczas wieczornej mszy św.  w kościele farnym w Łańcucie modlono się o rychłą kanonizację kapelana NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Ks. Grzegorz Garbacz proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika, w trzydziestą siódmą rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki (1947-1984) przypomniał postać niezłomnego kapłana. Podkreślił jego szacunek dla pracy i ludzi pracujących, że odważnie upominał się o sprawiedliwość społeczną, sprzeciwiał się kłamstwu, bronił wartości, stawiał ostrą granicę między dobrem a złem.

   W odpowiedzi na prześladowania funkcjonariuszy komunistycznych władz PRL-u ks. Popiełuszko mówił, że walczy ze złem a nie z jego ofiarami. Podkreślał potrzebę dialogu, pojednania, solidarności, budowania wspólnoty, dobrych relacji międzyludzkich, wzajemnego wspierania się w trudnościach. Jego przesłanie pozostaje aktualne do dziś i jest wzorem patrioty. Również rozważania podczas różańca nawiązywały do postawy i przykładu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

  Po nabożeństwie, w imieniu mieszkańców powiatu, pod tablicami upamiętniającymi ks. Jerzego Popiełuszkę zapalili znicze i złożyli kwiaty: Marek Uberman przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego, Adam Krzysztoń starosta łańcucki i Robert Kochman sekretarz Powiatu Łańcuckiego, Tadeusz Podkowicz przewodniczący KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Starostwie Powiatowym w Łańcucie, Bożena Lauzer przewodnicząca KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Muzeum-Zamek w Łańcucie oraz Stanisław Olech reprezentujący Zarząd Koła Terenowego  Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego NSZZ Solidarność.

  NSZZ „Solidarność” Ziemi Łańcuckiej i osoby reprezentujące związek oddały hołd Kapelanowi „Solidarności”. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” i Powiatu Łańcuckiego. Jak co roku nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka  zrzeszeni w oświatowej „Solidarności” przygotowali okolicznościową dekorację z wizerunkiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, która przyozdobiła prezbiterium łańcuckiej fary.

Tekst i zdjęcia: ROBERT  KOCHMAN

Post Author: Adam Kunysz