Rozpoczął się remont starej “zabiegówki”

      W ramach realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Łańcucki pozyskał 7 000 000,00 zł, które przekaże w formie dotacji dla „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. na projekt pn.: Przebudowa istniejącego budynku po byłych oddziałach Chirurgii, Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Szpitala Powiatowego w Łańcucie w celu utworzenia w nim opieki długoterminowej, Poradni Chorób Zakaźnych, w tym osób leczonych z  COVID-19 oraz centrum dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Dotacja będzie przekazywana w latach 2021-2022.

Reklama

 W 2021 r. Zarząd „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. dokonał w trybie ustawy prawo zamówień publicznych wyboru firmy SB COMPLEX Rzeszów, która przeprowadzi remont budynku 2 i 2a w systemie zaprojektuj/buduj. Po zakończeniu prac projektowych z początkiem listopada br. rozpoczęły się roboty budowlane. Po przeniesieniu oddziałów zabiegowych do nowego pawilonu szpitalnego, opuszczony obiekt z uwagi na zły stan techniczny wymagał poprawy izolacji termicznej fundamentów, podłóg, dachu, modernizacji instalacji c.o., c.w.u., elektrycznej oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Post Author: Adam Kunysz