Muzeum Gorzelnictwa przekazane na rzecz Skarbu Państwa

  Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie mieszczące się w zabytkowym dworku z ok. 1830 roku, wraz z historycznym wyposażeniem i eksponatami, a także duża, nieużytkowana hala produkcyjna wraz z działką  będą należały do Skarbu Państwa. Dzisiaj, 23. bm. odbyło się uroczyste przekazanie obiektu przez właściciela Williama Carey’a, prezesa zarządu spółki United Beverages władzom powiatu łańcuckiego. Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń działając w imieniu Skarbu Państwa przyjął darowiznę, za którą przekazał podziękowania dotychczasowemu właścicielowi.

Reklama

   Zabytkowy dworek został wybudowany około 1830 r. za czasów Alfreda Wojciecha hr. Potockiego, właściciela pałacu w Łańcucie. Obecnie większość obiektów związanych z rodziną Potockich i ich ordynacją znajduje się w zarządzie Muzeum-Zamek w Łańcucie. Stąd inicjatywa samorządowców, popierana przez Radę Muzeum przy Muzeum-Zamek w Łańcucie, by w wyniku zmian właścicielskich również i te obiekty mogły znaleźć się w zarządzie tej zasłużonej dla polskiej kultury instytucji muzealnej.

   Muzeum-Zamek w Łańcucie jako jednostka organizacyjna Województwa Podkarpackiego i współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sposób doskonały, profesjonalny opiekuje się zabytkami, stanowiącymi autentyczne dziedzictwo polskiej kultury. Właśnie pracownicy Muzeum-Zamku w Łańcucie w latach 1993-1994 podjęli współpracę z ówczesną dyrekcją Fabryki Wódek w Łańcucie. Doprowadzili oni w 1994 r. do zorganizowania Muzeum Gorzelnictwa.

   Warto podkreślić, że obiekty te od 18 października 1969 r. znajdowały się na liście zabytków. Muzeum powstało na bazie dawnej „Uprzywilejowanej Krajowej Fabryki Wódek, Likierów, Rossolisów i Rumu Alfreda hr. Potockiego”, która z powodzeniem funkcjonowała w okresie międzywojennym. Od końca XVIII w. funkcjonowała gorzelnia założona w Łańcucie przez właścicielkę Księżną Marszałkową Izabellę z Czartoryskich Lubomirską. Przez kolejne 128 lat cztery pokolenia hr. Potockich właścicieli zakładu rozwijało produkcję i asortyment wyrobów alkoholowych, wprowadzając do ich produkcji maszyny i urządzenia, z których wiele zachowało się do naszych czasów.

    W latach 1944-2001 łańcucka fabryka funkcjonuje jako państwowe przedsiębiorstwo, zaś od 2002 r. jako zakład prywatny. We wrześniu 2020 r. Fabrykę Wódek w Łańcucie zakupiła firma United Beverages S.A. Nowy właściciel William Carey po prowadzonych w latach 2020-2021 rozmowach ze Starostą Łańcuckim Adamem Krzysztoniem i Posłem na Sejm RP Kazimierzem Gołojuchem podjął decyzję o darowiźnie Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie z eksponatami i otoczeniem. W dniu 30 września 2021 r. został podpisany akt notarialny przenoszący własność nieruchomości o powierzchni 1,1197 ha.

   Po przejęciu tych wydzielonych zabytkowych obiektów będzie możliwość poszerzenia lokalnej oferty turystycznej. Dotychczas z racji działalności zakładu produkcyjnego był ograniczony dostęp do Muzeum, nie było możliwości i warunków do szerszego udostępniania dla zwiedzających tej ciekawej ekspozycji muzealnej. Po przejęciu własności przez Skarb Państwa, oprócz podziałów geodezyjnych, uzgodnień konserwatorskich będzie konieczne wykonanie nowego wjazdu od ul. Żeromskiego oraz wybudowanie ogrodzenia oddzielającego obiekty muzealne od zakładu produkcyjnego.

   Dzięki przychylności właściciela Williama Careya oraz Zarządu Fabryki Wódek POLMOS ŁAŃCUT S.A., a także dobrej współpracy zainteresowanych instytucji otworzą się nowe możliwości do poszerzenia oferty turystycznej na terenie Łańcuta.

ROBERT  KOCHMAN

Fot. ADAM  KUNYSZ

Post Author: Adam Kunysz