Podziękowania dla pracowników służb społecznych

– To wyjątkowa okazja do tego, aby skierować do Państwa słowa podziękowania za trudną i odpowiedzialną pracę wykonywaną z wielkim zaangażowaniem, wrażliwością, zrozumieniem – mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Spotkanie okolicznościowe z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz organizacji pozarządowych odbyło się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Reklama

Osoby szczególnie zaangażowane w działalność pomocową na rzecz najbardziej potrzebujących otrzymały z rąk wojewody listy gratulacyjne. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: Marek Rupar – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  i  Krzysztof Lepak – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie.

 Uroczystość była także okazją do podziękowania wszystkim pracownikom służb społecznych województwa podkarpackiego za profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych.

Pragnę wyrazić szacunek dla Państwa pracy, której specyfika wiąże się z podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji, mających niejednokrotnie zasadniczy wpływ na jakość życia lokalnego. Aktualna sytuacja w naszym kraju, związana z trwającą pandemią COVID-19, przyniosła wyzwania o niespotykanej dotychczas skali. Państwa doświadczenie zawodowe, wrażliwość i pełna gotowość do podejmowania konkretnych działań pomocowych, daje pewność dotarcia z niezbędnym wsparciem do najbardziej potrzebujących osób i rodzin, zamieszkujących zarówno w środowisku lokalnym, jak i przebywających w placówkach pomocy instytucjonalnej. Za niezawodność i odpowiedzialne podejście do nowych wyzwań w tak trudnym okresie najserdeczniej Państwu dziękuję – mówiła wojewoda  Ewa Leniart.

PUW Rzeszów

Post Author: Adam Kunysz