“Śladami historii i zabytków” – wystawa historyczna

We wtorek, 14. grudnia br. w Ośrodku Kultury w Soninie odbędzie się wernisaż wystawy “Śladami historii i zabytków” Podczas wystawy będzie miała miejsce promocja folderu historycznego zawierającego informacje o zabytkach z terenu Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Łańcucka”.

Reklama

Publikacja oraz wydarzenie są możliwe dzięki realizacji projektu pn. “Poznajemy lokalne dziedzictwo poprzez wydanie publikacji oraz organizację wydarzeń promujących obszar LGD Ziemia Łańcucka” w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Post Author: Adam Kunysz