GDDKiA wybuduje rondo przy Bruk-Becie

Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie podjęli decyzję o budowie skrzyżowania w ruchu okrężnym (ronda) na drodze krajowej nr 94 (611,5 km) z drogą powiatową nr 1522R w Krzemienicy. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Łańcuckiego, wspartym uchwałami intencyjnymi Rady Powiatu Łańcuckiego, Rady Miasta Łańcuta, Rady Gminy Łańcut i Rady Gminy Czarna zadanie to uzyskało rządowe dofinansowanie.

Reklama

Podjęte na początku tego roku działania przyniosły efekt, gdyż Rada Ministrów w uchwale 23 lutego 2021 r. przyjęła „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024”. Starania samorządowców o pozyskanie dofinansowania wspierał Kazimierz Gołojuch poseł na Sejm RP.

Według danych Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, tylko w 2020 r. doszło do siedmiu zdarzeń drogowych, których przyczyną było duże natężenie ruchu i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, przy włączaniu się do ruchu, zwłaszcza z drogi powiatowej. Także w mijającym roku miało miejsce kilka niebezpiecznych kolizji.

 W 2022 r. rozpocznie się realizacja zadania w formule zaprojektuj-buduj, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu. Warto zauważyć, że wspólne działania administracji rządowej i samorządowej dobrze służą naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Obecnie szybkość realizacji tej inwestycji będzie zależeć od sprawnego przeprowadzenia procedur z ustawy prawo zamówień publicznych i wyłonienia wykonawcy. Ważna też będzie współpraca z inwestorem właścicieli nieruchomości, zwłaszcza tych należących do firm Bruk-Bet czy Bimex-Böllhoff, na terenie których zostanie zaplanowana budowa ronda.

Oprac. ROBERT  KOCHMAN

Post Author: Adam Kunysz