“Pieszo po Husowie”

 
Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów przystąpiło do konkursu „Rozkręć kulturę w Gminie Markowa 2021” organizowanego przez Centrum Kultury Gminy Markowa. Nazwa zadania to: „Pieszo po Husowie”.
 
Inicjatywa polegała na: wytyczeniu tras pieszych wędrówek po terenie Sołectwa Husów, wykonaniu dokumentacji fotograficznej znajdujących się na jego terenie atrakcji turystycznych  zebraniu i uporządkowaniu informacji ich dotyczących.
 
Finałem tych działań było wydanie przewodnika pod tytułem „Pieszo po Husowie”. Głównym celem wydania tego przewodnika jest promowanie lokalnych atrakcji turystycznych wśród mieszkańców gminy, jak również wśród osób spoza niej, a także propagowanie wiedzy o miejscowości Husów. Wydawnictwo będzie doskonałą zachętą do aktywnego spędzenia czasu na wolnym powietrzu.
 
Przewodnik wydany został w ponad 200. egzemplarzach i pozyskać go można u członków Stowarzyszenia Dobra Strona Wsi Husów. Całość zadania została sfinansowana ze środków Centrum Kultury Gminy Markowa.
 
CKGM
 

Post Author: Adam Kunysz