Budowa łącznika autostrady A4 z drogą krajową nr 94 w powiecie łańcuckim coraz bliżej

Zarząd Województwa Podkarpackiego poinformował 22 grudnia 2021 r. o pozyskaniu finansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na budowę tzw. „Wschodniej obwodnicy Łańcuta”. Wartość planowanego zadania pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 Łańcut do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie” wynosi 46,55 mln zł, z czego do 80 proc. będzie pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałe około 20 proc. z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Reklama

Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń i Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, którzy zabiegali o tę inwestycję, przekazali serdeczne podziękowania dla reprezentującego Zarząd Województwa Podkarpackiego Wicemarszałka Piotra Pilcha. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Zarządem Województwa Podkarpackiego, któremu przewodniczy Marszałek Władysław Ortyl, inwestycja może być realizowana już w latach 2022-2023.

  Jest to bardzo potrzebna inwestycja, oczekiwana przez mieszkańców powiatu łańcuckiego. Bezpośrednie połączenie węzła autostradowego A-4 z nowo wybudowanym na granicy Łańcuta i Głuchowa rondem na drodze krajowej nr 94 pozwoli rozwiązać wieloletnie problemy komunikacyjne miasta Łańcuta. „Wschodnia obwodnica Łańcuta” to jedna z 51 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w Polsce.

***

  Warto w tym miejscu przypomnieć podjęte starania Samorządu Powiatu Łańcuckiego w celu realizacji tego zadania. Rada Powiatu Łańcuckiego w dniu 30 stycznia 2019 r. przyjęła stanowisko, w którym zwróciła się z apelem o rozpoczęcie realizacji budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania „Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94”. Dotychczas istniejące rozwiązania komunikacyjne na DW 877 nie zapewniają w godzinach szczytu płynnego zjazdu z autostrady A4 i powodują wielokilometrowe korki na drodze wojewódzkiej od węzła autostradowego „Łańcut” do ul. Sikorskiego w Łańcucie – Osiedle Trześnik – czytamy w uchwale Rady Powiatu Łańcuckiego. Stanowisko to na początku 2019 r. zostało przesłane do Ministra Infrastruktury, podkarpackich parlamentarzystów, Wojewody Podkarpackiego, Zarządu Województwa Podkarpackiego i GDDKiA Oddział w Rzeszowie. Później, wzorem Powiatu Łańcuckiego, podobne stanowiska i apele skierowały też samorządy Miasta Łańcuta i Gminy Łańcut.

   Łącznik z autostradą nazwany „Wschodnią obwodnicą Łańcuta” będzie kolejnym zadaniem inwestycyjnym obok zrealizowanej w tym roku tzw. „Obwodnicy Łańcuta”, już rozpoczętej budowy tunelu (w formule zaprojektuj / buduj) pod przejazdem kolejowym na Podzwierzyńcu oraz zapowiadanym rondem w Krzemienicy w sąsiedztwie firmy Bruk-Bet na drodze krajowej nr 94. O pozyskanie niezbędnych rządowych środków finansowych na te wielomilionowe zadania na terenie powiatu łańcuckiego skutecznie zabiegał Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP.

Oprac. ROBERT  KOCHMAN
Fot. MICHAŁ  HUBALA

Post Author: Adam Kunysz