Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zabrzmiały w łańcuckiej Farze

  Jak co roku w okresie świąteczno-noworocznym Chór Łańcuckiej Fary prezentuje najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Wczorajszy popołudniowy, ponad godzinny koncert zgromadził w Kościele Farnym św. Stanisława liczną rzeszę melomanów, którzy raz po raz nagradzali chórzystów gromkimi brawami. Chórem dyrygował Michał Horodecki, akompaniował na organach Jan Szydło, a koncert prowadził Krzysztof Szczepaniak.

Reklama

  Chór Łańcuckiej Fary (poprzednio: Chór Kameralny Łańcuckiej Fary) powstał w roku 1982 r. Śpiewają w nim miłośnicy śpiewu chóralnego reprezentujący różne zawody. Założycielem chóru jest Jan Szydło. Zespół w pierwszym okresie działalności oprócz śpiewania w czasie liturgii w kościele farnym w Łańcucie brał kilkakrotnie udział w konkursach chóralnych. Uzyskał trzykrotnie wyróżnienie w diecezjalnych przeglądach chórów

  Po kilkuletniej przerwie zespół z inicjatywy Jana Szydło i ks. Marka Cecuły reaktywował swoją działalność we wrześniu 2002 r. Od tego czasu jest prowadzony przez Michała Horodeckiego oraz Jana Szydło, który również akompaniuje. W repertuarze zespołu znajdują się utwory z różnych epok: od renesansu po kompozycje kompozytorów współczesnych.

Chór dba o oprawę muzyczną liturgii w łańcuckim kościele, ale również dużo koncertuje i z powodzeniem bierze udział w licznych konkursach i festiwalach.
Od stycznia 2010 r, Chór jest członkiem Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego.

Post Author: Adam Kunysz