Grzegorz Lenar z Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Podczas wczorajszej uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Ewa Leniart oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch wręczyły dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Reklama

 W województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022 ponad 440 uczniów uzyskało stypendium PRM. Wczorajsza uroczystość, z uwagi na sytuację epidemiczną, odbyła się z udziałem przedstawicieli z każdego powiatu.

W gronie nagrodzonych znalazł się uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie Grzegorz Lenar z klasy czwartej Technikum Budownictwa, który uzyskał najwyższą w szkole średnią ocen (5,2), ma sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz ambitne plany na przyszłość

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół , w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Post Author: Adam Kunysz