Miliony na budowę powiatowych dróg

Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na rok 2022. W województwie podkarpackim wsparcie uzyskają 108 zadania o łącznej długości dróg lokalnych wynoszącej 230 km. W tym łącznie 121 km na realizację 33 zadań na drogach powiatowych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w tej liczbie zakwalifikował dwa zadania, o które zabiegał Zarząd Powiatu Łańcuckiego. Powiat Łańcucki w 2022 r. otrzyma z RFRD kwotę 9 mln 363 tys. 248 zł z puli środków 201,4 mln zł na wszystkie drogi powiatowe i gminne w województwie podkarpackim.

Reklama

  Po przeprowadzeniu przetargu Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie rozpocznie realizację zadania pn.:
– Rozbudowa drogi powiatowej nr 1369R w Gminie Rakszawa w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planowany koszt przedsięwzięcia to 10 mln 67 tys. 489,24 zł, z czego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie wyniesie 5 mln 33 tys. 744 zł, co stanowi 50% wartości tej inwestycji. Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1369R Trzeboś (gr. powiatu) – Węgliska w km 0+000 –3+071,5. Droga ta prowadzi od drogi wojewódzkiej nr 881 w gminie Sokołów Małopolski i kończy się skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1512R łącząc miejscowości Trzeboś i Węgliska. W ramach inwestycji wbudowana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o szer. 6 m, jednostronny chodnik z kostki brukowej o szer. 2 m. Chodnik będzie wybudowany na 34% długości drogi powiatowej (tj. w km 0+000-0+482 i 2+505-3+071), w pozostałej części zostanie wykonane pobocze gruntowe z kruszywa łamanego o szer. 1,0 m. Na posesje będą wykonane zjazdy publiczne (bitumiczne) i indywidualne (z kostki betonowej lub bitumiczne). Przewidziano przebudowę przepustów pod drogą i przebudowę odwodnienia drogi. Przewiduje się także wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa, ze znakami aktywnymi D-6 zgodnego z wytycznymi WR-D-41-3. Przejście zostanie oświetlone zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4. Zadanie przewidziane jest do realizacji do od sierpnia 2022 r. do lipca 2023 r.

  Od 2021 r. realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie zadanie pn.:
– Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa–Handzlówka polegająca na budowie chodnika w m Albigowa i Handzlówka na terenie gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planowany koszt przedsięwzięcia to 17 mln 215 tys. 840,94 zł, z czego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie wyniosło 10 mln 329 tys. 504 zł, co stanowi 60% wartości tej inwestycji. W 2022 r. kwota dofinansowania do tego zadania wynosi 4 mln 329 tys. 504 zł. W ramach zadania wieloletniego oprócz już wykonywanych nowych chodników, zostanie położona nowa nawierzchnia na całej długości drogi 5,638 km, a także trwają pracę przy odbudowie mostu w Handzlówce w miejsce zniszczonego przez powódź w czerwcu 2020 r. Zakończenie zadania planowane jest na październik 2022 r.
  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej. Program ten jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski.

  W konferencji prasowej w dniu 17 lutego 2022 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wzięli udział podkarpaccy posłowie na Sejm RP Teresa Pamuła, Andrzej Szlachta i Adam Śnieżek oraz samorządowcy: starosta dębicki Piotr Chęciek, starosta łańcucki Adam Krzysztoń oraz wicestarosta rzeszowski Marek Sitarz. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart zwracając się do zebranych podkreśliła, że w stosunku do listy zadań rekomendowanych do dofinansowania, alokacja dla regionu została – decyzją Premiera -zwiększona o prawie 40 mln zł. Wyraziła zadowolenie, że wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na infrastrukturę drogową dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa przekroczyło kwotę 201 mln zł. Realizowane projekty sprawiają, że stan dróg gminnych i powiatowych w województwie podkarpackim z każdym rokiem ulega zdecydowanej poprawie.

 Starosta Adam Krzysztoń podziękował Ewie Leniart Wojewodzie Podkarpackiemu reprezentującej Rząd RP oraz Krzysztofowi Soplowi Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie za duże wsparcie w rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu łańcuckiego. Podkreślił, że oprócz wspomnianych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na terenie powiatu łańcuckiego realizowanych jest szereg inwestycji służących poprawie infrastruktury drogowej. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje w formule zaprojektuj i wybuduj tunel pod przejazdem kolejowym w Łańcucie na drodze wojewódzkiej nr 877 Łańcut-Leżajsk. Ponadto Samorząd Województwa Podkarpackiego pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę tzw. „Wschodniej obwodnicy Łańcuta”, to jest łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 Łańcut do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie. W ubiegłym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zakończyła przebudowę drogi krajowej nr 94 przez Łańcut. Dzięki tym wielomilionowym inwestycją systematycznie poprawia się stan infrastruktury drogowej i wzrasta komfort życia mieszkańców powiatu łańcuckiego.

Oprac.: ROBERT  KOCHMAN
zdjęcia: www.rzeszow.uw.gov.pl

Post Author: Adam Kunysz