17 milionów na projekty badawcze podkarpackich naukowców. PCI rozdało symboliczne czeki

Niemal 9 mln dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponad 7 mln dla Politechniki Rzeszowskiej, prawie pół miliona dla WSIiZ i po blisko 200 tysięcy dla PWSTE w Jarosławiu oraz KPU w Krośnie. 23 lutego, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wręczył symboliczne czeki na granty, które pięć uczelni z regionu otrzymało w ramach III naboru do Programu grantowego PCI.

Reklama

III nabór grantowy Podkarpackiego Centrum Innowacji cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Do konkursu wpłynęło aż 178 wniosków, a w efekcie dofinansowanie otrzymało 63 projekty z pięciu uczelni w regionie. Łączna pula przyznanych środków wyniosła ponad 17 mln zł.

W środę, 23 lutego 2022r., w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji Jacek Kubrak wręczyli symboliczne czeki grantowe. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pięciu uczelni, które otrzymały dofinansowanie w ramach naboru: prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Idalia Kasprzyk – Prorektor ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej, dr Wergiliusz Gołąbek – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr inż. Ryszard Pukała – Prorektor ds. Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, dr hab. inż. Janusz Dąbrowski z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz dr Agnieszka Woźniak – Prorektor ds. rozwoju Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz przedstawiciele Podkarpackiego Centrum Innowacji: Timea Sulenta-Pluta – Dyrektor ds. komercjalizacji badań i Krzysztof Borowicz – Dyrektor ds. Rozwoju Technologii.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, że prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach Programu grantowego PCI świadczą o poziomie innowacyjności i nowoczesności nie tylko Podkarpacia, ale również całego kraju. – Jako samorząd chcemy stawiać na innowacje, dlatego musimy wspierać je środkami, dedykować temu fundusze. Bardzo dobrze, że mamy taki projekt jak Podkarpackie Centrum Innowacji i system grantowy dedykowany badaniom naukowym. Bardzo cieszymy się, że uczelnie z regionu mają ciekawe projekty. Do Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dołączyły uczelnie z Krosna i Jarosławia. To jest pewne otwarcie i myślę, że dobrze wróży na przyszłość – skomentował Marszałek Województwa Władysław Ortyl.

Spośród 63 projektów dofinansowanych w ramach III naboru, ponad 98% będzie realizować prace B+R wpisujące się w światowe trendy, a zarazem kierunki technologiczne najistotniejsze dla rozwoju Podkarpacia – z czego najpopularniejsze okazały się dwa kierunki: spersonalizowana medycyna oraz Foodtech. – W III naborze wykorzystaliśmy doświadczenie zdobyte podczas poprzednich edycji. Najważniejszą wdrożoną zmianą jest włączenie do Programu nowych uczelni spoza Rzeszowa, a dwie spośród trzech, które złożyły wnioski, otrzymały dofinansowanie. Priorytetowo potraktowane zostały projekty tworzące przyszłościowe technologie wpisujące się w strategię województwa, realizowane w ramach przedsięwzięć multidyscyplinarnych oraz międzyuczelnianych. Wszystkie projekty dofinansowane w ramach III naboru do Programu grantowego PCI charakteryzują się wysokim potencjałem do tworzenia innowacji i rozwoju naszego regionu – mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI.

Poza dofinansowaniem w ramach Programu grantowego, Podkarpackie Centrum Innowacji wspiera stworzone rozwiązania technologiczne poprzez wdrażanie procesu ich komercjalizacji oraz prowadzenie działań doradczych i szkoleniowych.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I “Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

MARTYNA  BORCZYK

Post Author: Adam Kunysz