Informacje dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Zjawisko przemocy jest jednym z podstawowych zagrożeń dla rodzin, jak i poszczególnych ich członków. Często ofiary cierpią w milczeniu całymi latami. Nie wstydźmy się szukać pomocy. Zareagujmy nim będzie za późno.

Policjanci informują, że Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach Funduszu Sprawiedliwości na prowadzenie Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w latach 2022-2025 na terenie powiatu rzeszowskiego, dębickiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, łańcuckiego i leżajskiego.

Reklama

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz osoby im najbliższe, w tym również uchodźcy wojenni, w ramach realizowanego przez nas projektu mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, porad psychologicznych oraz pomocy materialnej. Natomiast świadkowie przestępstw mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologicznych.

W uzasadnionych przypadkach udzielana jest również pomoc materialna, bezpośrednio związana z przestępstwem, m.in. w zakresie pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych, bieżących zobowiązań czynszowych, czasowego zakwaterowania, robót budowlanych, przekazania bonów na żywność, odzież,  środki czystości i innych.

W ramach projektu działa sześć Ośrodków: w Rzeszowie, Dębicy, Ropczycach, Strzyżowie, Łańcucie i Leżajsku.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łańcucie mieści się przy ul. Piłsudskiego 70/26, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Czynny jest w każdy wtorek i piątek od 9.00 do 14.00, kontakt  tel. 698 896 161

Przypominamy również, że na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znajduje się aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

KPP Łańcut

Post Author: Adam Kunysz