Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2022 r.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Pomoże Ci bezpłatnie prawnik z nieodpłatnej pomocy prawnej i doradca z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Kto może skorzystać z darmowej pomocy?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?

Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną, czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób. Aby skorzystać z pomocy składasz: pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów, oraz oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska

Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:

  • prawa – czyli czego możesz się domagać,
  • i obowiązki – jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja

Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Jak długo będę czekał na poradę?

To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło się na poradę, ale co do zasady porady są udzielane
w bardzo krótkim czasie. Prawnik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:

  1. z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy,
  2. kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością.

Jak wygląda pomoc w czasie epidemii COVID-19?

W 2021 roku powrócił tryb stacjonarny udzielania porad, ale nadal w związku ze stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, czyli telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu innych komunikatorów internetowych, np. rozmowy wideo.

Uwaga! Jeżeli porada udzielana jest zdalnie, nie musisz składać żadnych oświadczeń wymienionych wcześniej!

Zapisy na porady

Termin wizyty może być ustalany osobiście (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9, budynek C, pok. 51), telefonicznie pod nr 17 224 35 45 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00) lub na adres e-mail:  npp@powiatlancut.pl. Każda osoba uprawniona do skorzystania z npp/npo może umówić się samodzielnie na wizytę za pomocą specjalnej platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://np.ms.gov.pl/

Istnieje także możliwość z korzystania za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju. Listę dyżurów specjalistycznych można pobrać ze strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

Inne formy nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu

Mieszkańcy Powiatu Łańcuckiego mogą skorzystać także z innych form nieodpłatnego poradnictwa. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa udostępniona jest m.in. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na tablicy ogłoszeń.

 

Post Author: Adam Kunysz