Uroczyste wręczenie statuetek w Konkursie „Aktywny Senior im. Adama Hadława”

Wczoraj w Miejskim Domu Kultury odbyła się kolejna XLVII sesja Rady Miasta Łańcuta VIII kadencji. Obrady poprzedziła miła uroczystość wręczenia statuetek i nagród w zorganizowanym już po raz trzeci konkursie „Aktywny Senior im. Adama Hadława”. Inicjatorem przyznawania tej nagrody był przedwcześnie zmarły Adam Hadław, Społeczny Rzecznik Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miasta Łańcuta.

Reklama

Głównym założeniem konkursu jest docenienie pracy i zaangażowania seniorów oraz promowanie ich aktywności zawodowej i społecznej na rzecz miasta. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: działalność zawodowa seniora, jej wpływ na otoczenie i dorobek oraz działalność społeczna i publiczna, charytatywna, edukacyjna, itp.

W kategorii działalność zawodowa nagrodę otrzymała Zofia Florek, która od 2006 roku przebywa na zasłużonej emeryturze. Pracowała jako nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łańcucie. Współpracowała z Młodzieżowym Domem Kultury oraz Biurem Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Miejską Biblioteką Publiczną i Miejskim Domem Kultury w Łańcucie w zakresie prac rzemiosła artystycznego i haftu. Prowadzone przez panią Zofię Koło rzemiosła artystycznego i haftu działało w latach 1986-2006 przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej, a potem w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych. Zajęcia w Kole, dzięki wyjątkowej zdolności pani Zofii porozumiewania się z dziećmi i młodzieżą, docenianej również przez rodziców, budziły zainteresowanie zarówno dziewcząt jak i chłopców, co było ewenementem przy tego rodzaju zajęć. Dzieła wykonane pod kierunkiem pani Zofii brały udział w wystawach, konkursach rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Pani Zofia Florek ma też spore osiągnięcia w pracy społecznej. W latach 2001-2016 była przewodniczącą Koła Gospodyń Łańcut Przedmieście. Prowadzone pod kierunkiem pani Zofii Koło od roku 2001 działało w dzielnicy, od 2003 r. w regionie przy boku Kół Gospodyń Wiejskich, uczestniczyło w Jubileuszu 150-lecia KGW na ziemiach polskich, obchodziło też własny Jubileusz 50-lecia w 2015 r. KG Łańcut Przedmieście brało udział w licznych imprezach, konkursach, pokazach, kiermaszach organizowanych przez Burmistrza Miasta Łańcuta, Starostwo Powiatowe czy Koła Gospodyń Wiejskich, np. Dni Miasta Łańcuta, Dni Powiatu Łańcuckiego, Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych, I Kiermasz Edukacyjny Polska Wielkanoc na Kresach Wschodnich, “Święto Chleba” w Głuchowie, “Smaki i aromaty z galicyjskiej chaty” w Soninie, “Zamknij lato w słoiku” w Kraczkowej. Na emeryturze pani Zofia oddaje się swoim pasjom i zainteresowaniom, nie rozstaje się z igłą i nicią, haftuje, czyta, fotografuje, była i pozostałą osobą wrażliwą, ciekawą, otwartą, służy pomocą i doświadczeniem, bierze aktywny udział w pracach Stowarzyszenia LX+ i Koła Gospodyń Łańcut Przedmieście.

W kategorii działalność społeczna i publiczna, charytatywna, edukacyjna, itp. tytuł “Aktywnego Seniora” otrzymała Elżbieta Nowicka, słuchaczka Stowarzyszenia Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej Rady Programowej, od marca 2007 r. Przez wszystkie lata swojej działalności miała na uwadze poprawę życia osób starszych. Czynnie uczestniczyła w opracowaniu Statutu Stowarzyszenia, zakładaniu strony internetowej, prowadzi wykłady i seminaria dla słuchaczy. Jest organizatorką sesji wyjazdowych. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem pani Elżbiety jest pozyskiwanie środków finansowych dla UTW poprzez opracowywanie i realizowanie projektów (ASOS, FIO, unijnych i innych instytucji), przez co wzbogaca Uniwersytet w nowe urządzenia audiowizualne, finansuje wydawnictwa i wyjazdy plenerowe. Przygotowuje prezentacje multimedialne propagujące działalność słuchaczy ŁUTW, inicjuje i organizuje plenery oraz wystawy fotograficzne. Aktywnie uczestniczyła w redagowaniu „Biuletynu informacyjnego SŁUTW”. Jest współredaktorką antologii utworów słuchaczy „Spełniona jesień życia”, albumu fotograficznego „Łańcut – moje miasto”, „Portret z rodziną w tle”, jest organizatorką spotkań międzypokoleniowych „Dziadkowie i wnuki”, spotkań towarzyskich słuchaczy „75+”. Nawiązała współpracę z Domem Pomocy Społecznej. Utworzyła grupę „Pomocy koleżeńskiej”. Jako przedstawicielka SŁUTW uczestniczy w pracach „Porozumienia Podkarpackich UTW”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu UTW w Nowym Sączu, Warszawie. Posiada dużą wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania różnych przedsięwzięć, dzięki którym SŁUTW rozwija się i efektywnie działa. Elżbieta Nowicka to osoba niezwykle aktywna i oddana Łańcuckiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku.

Statuetki  wręczył laureatkom burmistrz miasta Rafał Kumek. Elżbieta Nowicka odebrała ją osobiście, natomiast w imieniu Zofii Florek, która nie mogła uczestniczyć w uroczystości  –  Zofia Fołta, instruktor  świetlicy MDK Łańcut – Przedmieście.

Fot. ADAM  KUNYSZ

Post Author: Adam Kunysz