Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W 82. rocznicę zbrodni katyńskiej, 13 kwietnia br. Instytut Pamięci Narodowej podjął szereg działań upamiętniających ofiary tego ludobójstwa. W szczególności na cmentarzu komunalnym w Łańcucie delegacja rzeszowskiego IPN, parafii farnej w Łańcucie i Powiatu Łańcuckiego zapaliła znicze na symbolicznych grobach, które udało się odnaleźć: kap. rez. dra med. Antoniego Ludwika Chomickiego (25.08.1888 Międzyrzec – 09.04.1940 Katyń), ppor. Jerzy Haase (1912-1940 Charków), ppor. rez. Juliusz Szczęsny Joniec (27.08.1911 Monasterzyska pow. tarnopolski-1940 Katyń), ppor. rez. Adolf Jerzy Stachyra (24.04.1902-1940 Katyń), Edward Szul (19.03.1910 Głuchów-1940 Katyń). Zapalono też znicze na cmentarzu wojskowym w kwaterze Wojska Polskiego przy pomniku nagrobnym poświęconym ofiarom zbrodni katyńskiej.

Reklama

W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej i Powiatu Łańcuckiego zostały złożone wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi w przedsionku kościoła farnego w Łańcucie. Na tablicach znajduje się 14 nazwisk, przy których wymieniono miejsce śmierci Katyń i są to: Józef Baran, Jerzy Chełmiński, Bolesław Cwakliński, Izydor Golenia, Adam Jacewicz, Julian Joniec, Jan Kamiński, Józef Karcz, Władysław Kluz, Zygmunt Kuźniar, Adolf Stachyra, Edward Szul, Józef Szul oraz ks. Władysław Urban.

Z inicjatywy ks. proboszcza Grzegorza Garbacza w dniu 14 listopada 2021 r. w kościele farnym w Łańcucie została odsłonięta tablica upamiętniająca zamordowanego 13 kwietnia 1940 r. w Katyniu ks. ppłk Władysława Urbana wikariusza łańcuckiej fary w latach 1918-1919.

Tekst: ROBERT  KOCHMAN
Zdjęcia: BERNADETA KOCHMAN,  ROBERT  KOCHMAN,  MARIA  REJMAN

Post Author: Adam Kunysz